Stopa zwrotu nakladow inwestycyjnych (Return on the Investment ROI)

Wrz 26, 12 Stopa zwrotu nakladow inwestycyjnych (Return on the Investment ROI)

Napisane przez w Część 2

Stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych (ang. Return on the Investment ROI) – jest to wskaźnik pokazujący wartość ilorazu sumy zysku netto oraz odsetek z kapitałów obcych do całości nakładów inwestycyjnych, poniesionych na dany projekt. Wzór: Zn oznacza zysk netto (roczny); N oznacza całkowite nakłady...

więcej...

Stopa zwrotu kapitalu wlasnego (Return on Equity ROE)

Wrz 24, 12 Stopa zwrotu kapitalu wlasnego (Return on Equity ROE)

Napisane przez w Część 2

Stopa zwrotu kapitału własnego (stopa zwrotu kapitału zakładowego) – (ang. Return on Equity ROE) jest to wskaźnik pokazujący, jakie zyski (roczne) uzyskano z kapitału własnego, który został zaangażowany w dany projekt. Wzór: Zn oznacza zysk netto (roczny); Kw oznacza kapitał własny. Założenia (na podstawie...

więcej...

Zmodyfikowana wewnetrzna stopa zwrotu (Modified Internal Rate of Return MIRR)

Wrz 06, 12 Zmodyfikowana wewnetrzna stopa zwrotu (Modified Internal Rate of Return MIRR)

Napisane przez w Część 2

Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (ang. Modified Internal Rate of Return MIRR) to taka wartość stopy dyskontowej, dla której wartość obecna wydatków inwestycyjnych jest równa wartości obecnej sumy przepływów pieniężnych, które są każdorazowo inwestowane. Przy porównywaniu dwóch projektów inwestycyjnych, do...

więcej...

NTV a NPV

Wrz 04, 12 NTV a NPV

Napisane przez w Część 2

Czy istnieje związek pomiędzy tymi wskaźnikami? Okazuje się, że tak! Przeanalizujmy jeszcze raz przykład, w którym obliczaliśmy NPV projektu: Nakłady inwestycyjne związane z projektem X wyniosły 180.000 zł (poniesione na początku roku 1). Przepływy pieniężne netto (będące efektem realizacji tego projektu) w...

więcej...

Wartosc koncowa netto (Net Terminal Value NTV)

Wrz 03, 12 Wartosc koncowa netto (Net Terminal Value NTV)

Napisane przez w Część 2

Wartość końcowa netto (ang. Net Terminal Value NTV) = suma (reinwestowanych) przepływów pieniężnych po zrealizowaniu danego projektu – kwota, która pozostawałaby w dyspozycji jednostki, gdyby projekt nie został wdrożony. Spróbujmy skonstruować ogólny wzór: CF – przepływy pieniężne K – nakłady...

więcej...

Indeks zyskowności (Profitability Index PI)

Maj 16, 12 Indeks zyskowności (Profitability Index PI)

Napisane przez w Część 1

Indeks zyskowności (ang. Profitability Index PI) – jest to stosunek zdyskontowanych wpływów pieniężnych do zdyskontowanych wydatków. Projekt należy przyjąć, jeśli PI>1. Dla PI=0 – decyzja o przyjęciu projektu, bądź o jego odrzuceniu, nie ma znaczenia. W sytuacji gdy mamy do czynienia z projektami...

więcej...

Wewnetrzna stopa zwrotu (Internal Rate of Return IRR)

Maj 14, 12 Wewnetrzna stopa zwrotu (Internal Rate of Return IRR)

Napisane przez w Część 1

Wewnętrzna stopa zwrotu (ang. Internal Rate of Return IRR) – jest to taka wartość stopy zwrotu, dla której NPV projektu jest równe 0. Możemy powiedzieć zatem, że dla stopy zwrotu równej IRR, wartość obecna wpływów będzie równa wartości obecnej nakładów. Projekt należy przyjąć, jeśli IRR jest większe od...

więcej...

Wartosc biezaca netto (Net Present Value NPV)

Maj 09, 12 Wartosc biezaca netto (Net Present Value NPV)

Napisane przez w Część 1

Wartość bieżąca netto (ang. Net Present Value NPV) – różnica pomiędzy zdyskontowanymi przepływami pieniężnymi (PV) a nakładami początkowymi (K). NPV=PV-K. Projekt należy przyjąć, jeśli NPV>0 (w przypadku gdy NPV=0 decyzja nie ma znaczenia). W sytuacji gdy mamy do czynienia z projektami wykluczającymi się,...

więcej...

Zdyskontowany okres zwrotu (Discounted Payback)

Maj 08, 12 Zdyskontowany okres zwrotu (Discounted Payback)

Napisane przez w Część 1

Zdyskontowany okres zwrotu (ang. Discounted Payback) – liczba okresów, po której zdyskontowane wpływy (związane z realizacją projektu) zrównają się ze zdyskontowanymi wydatkami (związanymi z realizacją projektu). Innymi słowy, zdyskontowany okres zwrotu oznacza liczbę okresów, po której suma zdyskontowanych...

więcej...

Ksiegowa stopa zwrotu (ARR – Accounting Rate of Return)

Kwi 18, 12 Ksiegowa stopa zwrotu (ARR – Accounting Rate of Return)

Napisane przez w Część 1

Księgowa stopa zwrotu (ang. Accounting Rate of Return) – polega na obliczaniu stosunku zysku (z realizowanego projektu inwestycyjnego) do nakładów inwestycyjnych (poniesionych na realizację projektu inwestycyjnego). Jest to metoda łatwa w użyciu, jej wyniki są przejrzyste i nietrudne do zinterpretowana, przez to ARR jest...

więcej...

Okres zwrotu (payback)

Kwi 17, 12 Okres zwrotu (payback)

Napisane przez w Część 1

  Okres zwrotu (ang. payback) – liczba okresów, po której wpływy (związane z realizacją projektu) zrównają się z wydatkami (związanymi z realizacją projektu). Dzięki tej metodzie będziemy w stanie odpowiedzieć na pytanie: za ile lat (miesięcy, kwartałów etc.) zwróci się nam dana inwestycja. Okres zwrotu nie...

więcej...