Lancuch wartosci

Paź 31, 12 Lancuch wartosci

Napisane przez w Łancuch wartosci

Łańcuch wartości (ang. value chain) Powiązany zbiór działań grupowanych w procesy, kreujących wartość, począwszy od zaopatrzenia w surowce i półprodukty, aż do dostarczenia produktów do ostatecznych konsumentów. Źródło: Jaruga A., Kabalski P., Szychta A. (2010), Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Polska...

więcej...