Sredni wazony koszt kapitalu (Weighted Average Cost of Capital WACC)

Wrz 18, 12 Sredni wazony koszt kapitalu (Weighted Average Cost of Capital WACC)

Napisane przez w Część 1

Średni ważony koszt kapitału (ang. Weighted Average Cost of Capital WACC) – wskaźnik, który informuje o średnim (przeciętnym) koszcie kapitału pozyskanego dla np. inwestycji. Ułatwia obliczenie stopy dyskontowej dla projektu. WACC to średni ważony koszt kapitału, wi oznacza udział danego składnika (tych...

więcej...

Wartosc obecna renty wieczystej

Wrz 14, 12 Wartosc obecna renty wieczystej

Napisane przez w Część 1

Co to jest wartość obecna (bieżąca) renty wieczystej (ang. perpetuity)? Wartość bieżąca renty to wartość obecna ciągu stałych płatności (PMT), które będą wypłacane nieskończoną ilość razy, przy oprocentowaniu równym r. Jak obliczyć wartość bieżącą renty wieczystej? PVPn=PMT/r, gdzie PVP (Present Value...

więcej...

Wartosc przyszla renty

Wrz 12, 12 Wartosc przyszla renty

Napisane przez w Część 1

Co to jest wartość przyszła renty? Wartość przyszła renty to suma kolejnych wartości przyszłych stałych płatności (PMT), które będą wypłacane (lub wpłacane) na koniec każdego z n okresów (oprocentowanie potrzebne do obliczania wartości przyszłych równe jest r). Jak obliczyć wartość przyszłą...

więcej...

Wartosc obecna renty

Wrz 11, 12 Wartosc obecna renty

Napisane przez w Część 1

Co to jest wartość obecna (bieżąca) renty? Wartość bieżąca renty to wartość obecna ciągu stałych płatności (PMT), które będą wypłacane na koniec każdego z n okresów, przy oprocentowaniu równym r. Jak obliczyć wartość bieżącą renty? PVAn=PMT*PVIFAn,r, gdzie: PVA (Present Value of Annuity) – wartość...

więcej...

Jak obliczyc procent skladany?

Wrz 10, 12 Jak obliczyc procent skladany?

Napisane przez w Część 1

Załóżmy, że mamy określoną kwotę pieniędzy (K) ulokowaną w banku na n okresów, oprocentowanie wynosi r, za każdy okres. Możemy obliczyć wartość przyszłą (P) ulokowanych pieniędzy z następującego wzoru (procent składany): P=K*(1+r)n Przykład 1 Ulokowaliśmy w banku 5 000 złotych, na 3 lata. Oprocentowanie...

więcej...