Zharmonizowane wskazniki cen konsumpcyjnych HICP

Mar 25, 13 Zharmonizowane wskazniki cen konsumpcyjnych HICP

Napisane przez w Inflacja

HICP ang. Harmonized Indices of Consumer Prices Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych HICP zostały wprowadzone przez Komisję Europejską. Każdy kraj Unii Europejskiej oblicza ten wskaźnik w sposób ujednolicony (ujednolicona metodologia Biura Statystycznego Unii Europejskiej). Istnieje specjalna formuła...

więcej...

Inflacja bazowa – co to jest?

Mar 20, 13 Inflacja bazowa – co to jest?

Napisane przez w Inflacja

Czym jest wskaźnik inflacji bazowej? Inflacja bazowa to tak naprawdę inflacja CPI ale po wyłączeniu: cen administrowanych lub cen najbardziej zmiennych lub cen żywności i energii (bardzo często właśnie ta miara jest podawana w mediach zajmujacych się sprawami gospodarczymi) Istnieje jeszcze czwarta miara tzw. 15%...

więcej...

Inflacja PPI – co to jest?

Mar 19, 13 Inflacja PPI – co to jest?

Napisane przez w Inflacja

PPI – ang. Producer Price Index Indeks cen dóbr produkcyjnych (indeks cen produkcji sprzedanej). Istnieje wiele tłumaczeń tego wskaźnika. Czym jest wskaźnik inflacji PPI? Wskaźnik PPI pokazuje jak zmieniają się ceny hurtowe producentów. Porównywane są zatem ceny na początku danego okresu z cenami na jego końcu....

więcej...

Co to jest inflacja CPI?

Mar 12, 13 Co to jest inflacja CPI?

Napisane przez w Inflacja

CPI – ang. Consumer Price Index Indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czym jest wskaźnik inflacji CPI? Wskaźnik CPI pokazuje jak zmieniają się koszty utrzymania przeciętnego gospodarstwa domowego. Analizowane są zatem te dobra i usługi, które „przeciętne” gospodarstwo domowe zakupuje....

więcej...