Definicja: zbilansowana karta wynikow (BSC)

Paź 30, 12 Definicja: zbilansowana karta wynikow (BSC)

Napisane przez w Zbilansowana karta wyników

BSC (Zbilansowana (zrównoważona) lub strategiczna karta wyników ang. Balanced Scorecard) Wieloaspektowy i wielokryterialny system pomiaru wyników organizacji w ścisłym powiązaniu z wizją i strategią organizacji; konstruowany przez zbudowane zależności przyczynowo-skutkowych między celami i działaniami organizacji,...

więcej...