Zasada Beyond Budgeting nr 12 kontrola

Mar 24, 14 Zasada Beyond Budgeting nr 12 kontrola

Napisane przez w Beyond Budgeting

Dwunasta zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi: Opieraj kontrolę na szybkim oraz częstym sprzężeniu zwrotnym, a nie na odchyleniach od budżetu. Jest to ostatnia zasada, w pewien sposób zamykająca klamrą wszystkie pozostałe reguły. Mówi ona, że kontrola działalności poszczególnych podmiotów wewnętrznych powinna...

więcej...

Zasada Beyond Budgeting nr 11 zasoby

Mar 13, 14 Zasada Beyond Budgeting nr 11 zasoby

Napisane przez w Beyond Budgeting

Jedenasta zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi: Spraw, by zasoby były dostępne wtedy, kiedy są potrzebne, a nie wtedy gdy są zaplanowane. Pomimo faktu, iż omawiana zasada ma przypisany numer dopiero 11, to uznać ją należy za jeden z filarów koncepcji Beyond Budgeting. W zakresie zarządzania zasobami głównym zadaniem...

więcej...

Zasada Beyond Budgeting nr 10 koordynacja

Mar 10, 14 Zasada Beyond Budgeting nr 10 koordynacja

Napisane przez w Beyond Budgeting

Dziesiąta zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi: Dynamicznie koordynuj interakcjami, nie używaj do tego rocznych budżetów. Z natury rzeczy, wdrożenie tej zasady wyklucza stosowanie w przedsiębiorstwie budżetowania operacyjnego, gdyż odrzuca ona stosowanie rocznych budżetów. W zamian otrzymujemy spójną koncepcję...

więcej...

Zasada Beyond Budgeting nr 9 planowanie

Mar 06, 14 Zasada Beyond Budgeting nr 9 planowanie

Napisane przez w Beyond Budgeting

Dziewiąta zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi: Spraw, by planowanie było ciągłym i całościowym procesem, a nie rocznym wydarzeniem odgórnym. Jest to bardzo prosta zasada, która w swej istocie jest zaprzeczeniem klasycznego budżetowania operacyjnego. Mówi ona, że planowanie powinno odbywać się w sposób ciągły. Co...

więcej...

Zasada Beyond Budgeting nr 8 nagrody

Mar 04, 14 Zasada Beyond Budgeting nr 8 nagrody

Napisane przez w Beyond Budgeting

Ósma zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi: Nagrody uzależniaj od relatywnych osiągnięć, a nie od osiągnięcia ściśle określonych celów. Jest to zasada, o której wspominaliśmy wielokrotnie podczas omawiania wcześniejszych reguł. Oznacza ona, że w przedsiębiorstwie powinien być stosowany benchmarking, który...

więcej...

Zasada Beyond Budgeting nr 7 cele

Lut 27, 14 Zasada Beyond Budgeting nr 7 cele

Napisane przez w Beyond Budgeting

Siódma zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi: Zachęcaj zespoły do stawiania sobie ambitnych celów, nie zmieniaj celów w kontrakty do wypełnienia. Stawianie celów nie powinno być tym samym co zobowiązanie do ich wypełnienia! W przeciwnym razie cel będzie tak dobierany, by po pierwsze był realny, a po drugie jak...

więcej...

Zasada Beyond Budgeting nr 6 odpowiedzialnosc

Lut 25, 14 Zasada Beyond Budgeting nr 6 odpowiedzialnosc

Napisane przez w Beyond Budgeting

Szósta zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi: Oprzyj odpowiedzialność na kryteriach holistycznych oraz na wzajemnych porównaniach, a nie na relacjach hierarchicznych. Nie jest to zasada łatwa do zinterpretowania. Najprościej będzie omówić ją w trzech częściach, z których w istocie się składa. Po pierwsze –...

więcej...

Zasada Beyond Budgeting nr 5 zaufanie

Lut 18, 14 Zasada Beyond Budgeting nr 5 zaufanie

Napisane przez w Beyond Budgeting

Piąta zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi: Pozwól zespołom regulować ich funkcjonowanie, nie zarządzaj nimi. Słowo „zarządzaj” może być przetłumaczone również jako „mikrozarządzaj”. Chodzi tutaj o zostawienie maksymalnie możliwej swobody działania różnym zespołom tworzonym w ramach danej...

więcej...

Zasada Beyond Budgeting nr 4 zespoly

Lut 14, 14 Zasada Beyond Budgeting nr 4 zespoly

Napisane przez w Beyond Budgeting

Czwarta zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi: Organizuj płynną sieć odpowiedzialnych zespołów, nie twórz zespołów wokół scentralizowanych funkcji. Zasada ta oznacza, że w przedsiębiorstwach, które wdrożyły koncepcję Beyond Budgeting brak jest stałej, sztywnej struktury organizacyjnej. Zespoły tworzone są wtedy,...

więcej...

Zasada Beyond Budgeting nr 3 transparentnosc

Lut 11, 14 Zasada Beyond Budgeting nr 3 transparentnosc

Napisane przez w Beyond Budgeting

Trzecia zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi: Spraw, by informacje były powszechnie dostępne, przejrzyste. Inaczej można powiedzieć ogólnie: Dość tajemnic w firmie! Moim zdaniem jest to najważniejsza zasada Beyond Budgeting. Wynika z niej jasno, iż zakres informacji niejawnych, do których dostęp ma wyłącznie wąskie...

więcej...

Zasada Beyond Budgeting nr 2: zarzadzanie

Sty 22, 14 Zasada Beyond Budgeting nr 2: zarzadzanie

Napisane przez w Beyond Budgeting

Druga zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi:  Zarządzaj poprzez wspólne sprawy oraz zdrowy rozsądek, a nie przez szczegółowe zasady i plany. Budżetowanie operacyjne zakładało tworzenie szczegółowych, rocznych planów odnośnie wszystkich aspektów działalności. Poszczególne budżety dzielone były na miesiące...

więcej...

Zasada Beyond Budgeting nr 1: wartosci

Sty 16, 14 Zasada Beyond Budgeting nr 1: wartosci

Napisane przez w Beyond Budgeting

Pierwsza zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi: Przywiązuj ludzi do wspólnej sprawy, a nie do centralnego planu. Koncepcja Beyond Budgeting zakłada zarządzanie bez budżetowania operacyjnego. Centralny plan, czyli wcześniej budżet, nie jest już spoiwem łączącym całą organizację. Tym co ma łączyć działy...

więcej...

Zasady Beyond Budgeting

Lut 27, 13 Zasady Beyond Budgeting

Napisane przez w Beyond Budgeting

Zasady Beyond Budgeting Zarządzanie i przejrzystość 1. Wartości Przywiązuj ludzi do wspólnej sprawy, a nie do centralnego planu. 2. Zarządzanie Zarządzaj poprzez wspólne sprawy oraz zdrowy rozsądek, a nie przez szczegółowe zasady i plany. 3. Transparentność Spraw, by informacje były powszechnie dostępne,...

więcej...