Dlaczego boimy sie mapowania procesow?

Sty 16, 17 Dlaczego boimy sie mapowania procesow?

Napisane przez w Mapowanie procesów

Warto na wstępie zaznaczyć, że zazwyczaj inicjatywa mapowania procesów wychodzi „od góry” managementu. Osoby niżej w hierarchii przyjmują ją często z obawą, niepokojem. Jakie są źródła tych uczuć – niechęci szeregowych pracowników (i czasem nie tylko ich) względem mapowania? Chodzi tu przede...

więcej...

Rachunkowosc zarzadcza – inna definicja

Sty 13, 17 Rachunkowosc zarzadcza – inna definicja

Napisane przez w Definicja

Rachunkowość zarządczą można zdefiniować następująco: rachunkowość zarządcza to nieustannie trwający proces, rozpoczynający się od identyfikowania, a następnie pomiaru, gromadzenia oraz analizy danych i informacji, pochodzących ze źródeł wewnętrznych oraz zewnętrznych, którego efektem są istotne informacje...

więcej...

Budzet – definicja

Sty 10, 17 Budzet – definicja

Napisane przez w Budżetowanie

Podobnie, jak w przypadku budżetowania, budżet ma wiele definicji. Poniżej znajduje się jedna z nich: plan działania dla całego przedsiębiorstwa lub dla wydzielonej jego części, wyrażony w sposób wartościowy, ilościowy bądź też wartościowo-ilościowy, dotyczący wyznaczonego okresu czasu, z przypisanymi zakresami...

więcej...

Budzetowanie – definicja

Sty 09, 17 Budzetowanie – definicja

Napisane przez w Budżetowanie

Istnieje wiele definicji budżetowania. W zasadzie każdy autor zajmujący się tematyką finansów będzie miał swoje własne, unikalne podejście. Jedna z definicji jest następująca: budżetowanie to zestaw usystematyzowanych czynności oraz procedur właściwych dla danego podmiotu gospodarczego, polegający na transformowaniu...

więcej...

Business Intelligence – controlling produkcyjny

Gru 15, 14 Business Intelligence – controlling produkcyjny

Napisane przez w Operacyjna rachunkowość zarządcza

Analizowanie danych to obecnie bardzo popularny trend w biznesie. Niejedna firma produkcyjna usiłuje wykorzystać zebrane dane, aby przekształcając je w potrzebną wiedzę móc skutecznie rozwijać przedsiębiorstwo. Najlepszym do tego sposobem jest korzystanie z zaawansowanego systemu do analityki biznesowej, który oferuje...

więcej...

Zasada Beyond Budgeting nr 12 kontrola

Mar 24, 14 Zasada Beyond Budgeting nr 12 kontrola

Napisane przez w Beyond Budgeting

Dwunasta zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi: Opieraj kontrolę na szybkim oraz częstym sprzężeniu zwrotnym, a nie na odchyleniach od budżetu. Jest to ostatnia zasada, w pewien sposób zamykająca klamrą wszystkie pozostałe reguły. Mówi ona, że kontrola działalności poszczególnych podmiotów wewnętrznych powinna...

więcej...

Zasada Beyond Budgeting nr 11 zasoby

Mar 13, 14 Zasada Beyond Budgeting nr 11 zasoby

Napisane przez w Beyond Budgeting

Jedenasta zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi: Spraw, by zasoby były dostępne wtedy, kiedy są potrzebne, a nie wtedy gdy są zaplanowane. Pomimo faktu, iż omawiana zasada ma przypisany numer dopiero 11, to uznać ją należy za jeden z filarów koncepcji Beyond Budgeting. W zakresie zarządzania zasobami głównym zadaniem...

więcej...

Zasada Beyond Budgeting nr 10 koordynacja

Mar 10, 14 Zasada Beyond Budgeting nr 10 koordynacja

Napisane przez w Beyond Budgeting

Dziesiąta zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi: Dynamicznie koordynuj interakcjami, nie używaj do tego rocznych budżetów. Z natury rzeczy, wdrożenie tej zasady wyklucza stosowanie w przedsiębiorstwie budżetowania operacyjnego, gdyż odrzuca ona stosowanie rocznych budżetów. W zamian otrzymujemy spójną koncepcję...

więcej...

Zasada Beyond Budgeting nr 9 planowanie

Mar 06, 14 Zasada Beyond Budgeting nr 9 planowanie

Napisane przez w Beyond Budgeting

Dziewiąta zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi: Spraw, by planowanie było ciągłym i całościowym procesem, a nie rocznym wydarzeniem odgórnym. Jest to bardzo prosta zasada, która w swej istocie jest zaprzeczeniem klasycznego budżetowania operacyjnego. Mówi ona, że planowanie powinno odbywać się w sposób ciągły. Co...

więcej...

Zasada Beyond Budgeting nr 8 nagrody

Mar 04, 14 Zasada Beyond Budgeting nr 8 nagrody

Napisane przez w Beyond Budgeting

Ósma zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi: Nagrody uzależniaj od relatywnych osiągnięć, a nie od osiągnięcia ściśle określonych celów. Jest to zasada, o której wspominaliśmy wielokrotnie podczas omawiania wcześniejszych reguł. Oznacza ona, że w przedsiębiorstwie powinien być stosowany benchmarking, który...

więcej...

Zasada Beyond Budgeting nr 7 cele

Lut 27, 14 Zasada Beyond Budgeting nr 7 cele

Napisane przez w Beyond Budgeting

Siódma zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi: Zachęcaj zespoły do stawiania sobie ambitnych celów, nie zmieniaj celów w kontrakty do wypełnienia. Stawianie celów nie powinno być tym samym co zobowiązanie do ich wypełnienia! W przeciwnym razie cel będzie tak dobierany, by po pierwsze był realny, a po drugie jak...

więcej...

Zasada Beyond Budgeting nr 6 odpowiedzialnosc

Lut 25, 14 Zasada Beyond Budgeting nr 6 odpowiedzialnosc

Napisane przez w Beyond Budgeting

Szósta zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi: Oprzyj odpowiedzialność na kryteriach holistycznych oraz na wzajemnych porównaniach, a nie na relacjach hierarchicznych. Nie jest to zasada łatwa do zinterpretowania. Najprościej będzie omówić ją w trzech częściach, z których w istocie się składa. Po pierwsze –...

więcej...

Zasada Beyond Budgeting nr 5 zaufanie

Lut 18, 14 Zasada Beyond Budgeting nr 5 zaufanie

Napisane przez w Beyond Budgeting

Piąta zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi: Pozwól zespołom regulować ich funkcjonowanie, nie zarządzaj nimi. Słowo „zarządzaj” może być przetłumaczone również jako „mikrozarządzaj”. Chodzi tutaj o zostawienie maksymalnie możliwej swobody działania różnym zespołom tworzonym w ramach danej...

więcej...

Zasada Beyond Budgeting nr 4 zespoly

Lut 14, 14 Zasada Beyond Budgeting nr 4 zespoly

Napisane przez w Beyond Budgeting

Czwarta zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi: Organizuj płynną sieć odpowiedzialnych zespołów, nie twórz zespołów wokół scentralizowanych funkcji. Zasada ta oznacza, że w przedsiębiorstwach, które wdrożyły koncepcję Beyond Budgeting brak jest stałej, sztywnej struktury organizacyjnej. Zespoły tworzone są wtedy,...

więcej...

Zasada Beyond Budgeting nr 3 transparentnosc

Lut 11, 14 Zasada Beyond Budgeting nr 3 transparentnosc

Napisane przez w Beyond Budgeting

Trzecia zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi: Spraw, by informacje były powszechnie dostępne, przejrzyste. Inaczej można powiedzieć ogólnie: Dość tajemnic w firmie! Moim zdaniem jest to najważniejsza zasada Beyond Budgeting. Wynika z niej jasno, iż zakres informacji niejawnych, do których dostęp ma wyłącznie wąskie...

więcej...

Zasada Beyond Budgeting nr 2: zarzadzanie

Sty 22, 14 Zasada Beyond Budgeting nr 2: zarzadzanie

Napisane przez w Beyond Budgeting

Druga zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi:  Zarządzaj poprzez wspólne sprawy oraz zdrowy rozsądek, a nie przez szczegółowe zasady i plany. Budżetowanie operacyjne zakładało tworzenie szczegółowych, rocznych planów odnośnie wszystkich aspektów działalności. Poszczególne budżety dzielone były na miesiące...

więcej...

Zasada Beyond Budgeting nr 1: wartosci

Sty 16, 14 Zasada Beyond Budgeting nr 1: wartosci

Napisane przez w Beyond Budgeting

Pierwsza zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi: Przywiązuj ludzi do wspólnej sprawy, a nie do centralnego planu. Koncepcja Beyond Budgeting zakłada zarządzanie bez budżetowania operacyjnego. Centralny plan, czyli wcześniej budżet, nie jest już spoiwem łączącym całą organizację. Tym co ma łączyć działy...

więcej...

Outsourcing

Sie 23, 13 Outsourcing

Napisane przez w Outsourcing

Outsourcing jest to przekazywanie pewnych zadań i procesów koniecznych przedsiębiorstwu do działania wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej. Z reguły jest to związane z faktem, iż przedsiębiorstwo nie było w stanie samodzielnie efektywnie wypełniać konkretnych funkcji. Przedsiębiorstwa nigdy nie tracą na usługach...

więcej...

Co to jest podaz pieniadza M3?

Kwi 04, 13 Co to jest podaz pieniadza M3?

Napisane przez w Pozostałe wskaźniki

Istnieją różnego rodzaju agregaty pieniężne, które oznaczamy literą M oraz cyframi od 0 do 3, przy czym 3 stanowi najszerszą kategorię. Agregaty mierzą ile pieniędzy jest w obiegu w danej kategorii. Szeroki pieniądz M3 jest obecnie (od 2002 roku) podstawowym wskaźnikiem opisującym podaż pieniądza w Polsce. Podaż...

więcej...

Indeks PMI

Kwi 04, 13 Indeks PMI

Napisane przez w Pozostałe wskaźniki

Index PMI – ang. Purchasing Managers Index. Trudno jest znaleźć lub wymyślić dobre tłumaczenie tego terminu, używana jest zatem potocznie nazwa indeks PMI (czasem stosowana jest nazwa Wskaźnik Menadżerów Logistyki, proponowana przez firmę Markit Economics, która zajmuje się m.in. wyliczaniem analizowanego...

więcej...

Prog plynnosci finansowej

Mar 28, 13 Prog plynnosci finansowej

Napisane przez w Próg rentowności

Definicja progu płynności finansowej: Próg płynności to taka wartość (lub ilość) sprzedaży, przy której wydatki danego podmiotu są równe wpływom. Z powyższej definicji wynika, że próg płynności można przedstawiać w sposób wartościowy lub też ilościowy. Istotne jest także to, że analizujemy wydatki (nie...

więcej...

Marza bezpieczenstwa (strefa bezpieczenstwa)

Mar 27, 13 Marza bezpieczenstwa (strefa bezpieczenstwa)

Napisane przez w Próg rentowności

Marża bezpieczeństwa zwana jest inaczej strefą bezpieczeństwa. Definicja marży bezpieczeństwa (definicja strefy bezpieczeństwa): Marża bezpieczeństwa to wartość, o którą mogą spaść przychody ze sprzedaży danego przedsiębiorstwa, bez konsekwencji w postaci straty. Jak obliczać marżę bezpieczeństwa?...

więcej...

Zharmonizowane wskazniki cen konsumpcyjnych HICP

Mar 25, 13 Zharmonizowane wskazniki cen konsumpcyjnych HICP

Napisane przez w Inflacja

HICP ang. Harmonized Indices of Consumer Prices Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych HICP zostały wprowadzone przez Komisję Europejską. Każdy kraj Unii Europejskiej oblicza ten wskaźnik w sposób ujednolicony (ujednolicona metodologia Biura Statystycznego Unii Europejskiej). Istnieje specjalna formuła...

więcej...

Inflacja bazowa – co to jest?

Mar 20, 13 Inflacja bazowa – co to jest?

Napisane przez w Inflacja

Czym jest wskaźnik inflacji bazowej? Inflacja bazowa to tak naprawdę inflacja CPI ale po wyłączeniu: cen administrowanych lub cen najbardziej zmiennych lub cen żywności i energii (bardzo często właśnie ta miara jest podawana w mediach zajmujacych się sprawami gospodarczymi) Istnieje jeszcze czwarta miara tzw. 15%...

więcej...

Inflacja PPI – co to jest?

Mar 19, 13 Inflacja PPI – co to jest?

Napisane przez w Inflacja

PPI – ang. Producer Price Index Indeks cen dóbr produkcyjnych (indeks cen produkcji sprzedanej). Istnieje wiele tłumaczeń tego wskaźnika. Czym jest wskaźnik inflacji PPI? Wskaźnik PPI pokazuje jak zmieniają się ceny hurtowe producentów. Porównywane są zatem ceny na początku danego okresu z cenami na jego końcu....

więcej...

Co to jest inflacja CPI?

Mar 12, 13 Co to jest inflacja CPI?

Napisane przez w Inflacja

CPI – ang. Consumer Price Index Indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czym jest wskaźnik inflacji CPI? Wskaźnik CPI pokazuje jak zmieniają się koszty utrzymania przeciętnego gospodarstwa domowego. Analizowane są zatem te dobra i usługi, które „przeciętne” gospodarstwo domowe zakupuje....

więcej...

Co to jest EPS (zysk na akcje Earnings per Share)?

Mar 11, 13 Co to jest EPS (zysk na akcje Earnings per Share)?

Napisane przez w EPS

Zysk na akcję EPS ang. Earnings per Share Czym jest EPS? EPS to wskaźnik, który informuje o tym, jaka wielkość zysku netto przypada na jedną akcję. Jak obliczyć EPS? Podstawowa formuła jest bardzo prosta: EPS = zysk netto (który przypada na zwykłych akcjonariuszy) / liczba akcji zwykłych. Liczba akcji dotyczy tych...

więcej...

Dzwignia operacyjna – zadanie

Mar 07, 13 Dzwignia operacyjna – zadanie

Napisane przez w Dźwignia operacyjna

Tutaj napisaliśmy czym jest dźwignia operacyjna. Teraz czas na zadanie. Przedsiębiorstwo ABC w 2011 roku wypracowało przychód w wysokości 200 000 złotych. Koszty zmienne wyniosły 45 000 złotych, a koszty stałe zaledwie 20 000 złotych. Policzmy wskaźnik dźwigni operacyjnej. Policzmy najpierw sumę kosztów, poniesionych...

więcej...

Dzwignia operacyjna – co to jest?

Mar 06, 13 Dzwignia operacyjna – co to jest?

Napisane przez w Dźwignia operacyjna

W tym wpisie postaramy się przybliżyć czym jest dźwignia operacyjna. Dźwignia operacyjna odpowiada na pytanie o zmianę zysku operacyjnego przedsiębiorstwa, przy zmianie przychodów ze sprzedaży. Istnieje wiele sposobów obliczania wskaźnika dźwigni operacyjnej. Najprościej możemy przyjąć, że: wskaźnik dźwigni...

więcej...

Co to jest EBITDA?

Mar 05, 13 Co to jest EBITDA?

Napisane przez w EBITDA

EBITDA ang. Earnings before Interest Taxes Depreciation and Amortization. Czytając wiele analiz i raportów finansowych dotyczących funkcjonowania spółek można natknąć się na termin EBITDA. Czym jest EBITDA i dlaczego tak często specjaliści posługują się tą miarą? EBITDA to zysk (zysk netto przedsiębiorstwa), który...

więcej...

Prognozowanie kroczace – definicja

Mar 01, 13 Prognozowanie kroczace – definicja

Napisane przez w Prognozowanie kroczące

Prognozowanie kroczące ang. rolling forecasting. Definicja prognozowania kroczącego: systematycznie powtarzane, realistyczne antycypowanie zdarzeń, osiągnięć oraz warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa, o stale określonym horyzoncie czasowym. Żródło: Pawlak P., Budżetowanie kroczące i prognozowanie kroczące –...

więcej...

Zasady Beyond Budgeting

Lut 27, 13 Zasady Beyond Budgeting

Napisane przez w Beyond Budgeting

Zasady Beyond Budgeting Zarządzanie i przejrzystość 1. Wartości Przywiązuj ludzi do wspólnej sprawy, a nie do centralnego planu. 2. Zarządzanie Zarządzaj poprzez wspólne sprawy oraz zdrowy rozsądek, a nie przez szczegółowe zasady i plany. 3. Transparentność Spraw, by informacje były powszechnie dostępne,...

więcej...

Ekonomiczna wielkosc zamowienia EOQ

Lut 26, 13 Ekonomiczna wielkosc zamowienia EOQ

Napisane przez w Economic Order Quantity

EOQ – ang. Economic Order Quantity – Ekonomiczna wielkość zamówienia Czym jest ekonomiczna wielkość zamówienia? Co to jest optymalna wielkość zamówienia? Optymalna wielkość zamówienia jest to taka wielkość pojedynczego zamówienia, przy której koszty zapasów są najniższe. Zamówienia mogą oczywiście...

więcej...

Ekonomiczna wielkosc zamowienia EOQ odpowiedz do zadania 1

Lut 25, 13 Ekonomiczna wielkosc zamowienia EOQ odpowiedz do zadania 1

Napisane przez w Economic Order Quantity

EOQ – ang. Economic Order Quantity – Ekonomiczna wielkość zamówienia Posłużymy się następującym wzorem:     Kz – koszt złożenia pojedynczego zamówienia; Z – zapotrzebowanie w ciągu roku; kjz – jednostkowy koszt utrzymania zapasu. Kz = 900zł Z = 1.440.000szt. kjz =...

więcej...

EOQ Ekonomiczna Wielkosc Zamowienia – zadanie 1

Lut 22, 13 EOQ Ekonomiczna Wielkosc Zamowienia – zadanie 1

Napisane przez w Economic Order Quantity

EOQ – ang. Economic Order Quantity – Ekonomiczna wielkość zamówienia Przedsiębiorstwo ABC zajmuje się dystrybucją w Hiszpanii płyt CD, których producentem jest firma DEF. Ze względu na zmianę dyrektora operacyjnego w spółce ABC, analizowane są wszystkie aspekty działalności firmy, w tym zarządzanie...

więcej...

Definicja: ekonomiczna wartosc dodana EVA

Lis 26, 12 Definicja: ekonomiczna wartosc dodana EVA

Napisane przez w Ekonomiczna wartość dodana

EVA (Ekonomiczna wartość dodana economic value added) Różnica między zyskiem operacyjnym po opodatkowaniu a kosztem zainwestowanego kapitału. Kwoty zysku operacyjnego i zainwestowanego kapitału ustalone w systemie rachunkowości są korygowane o wiele pozycji przewidzianych w formule EVA. Źródło: Jaruga A., Kabalski P.,...

więcej...

Definicja: rynkowa wartosc dodana

Lis 23, 12 Definicja: rynkowa wartosc dodana

Napisane przez w Rynkowa wartość dodana

MVA (Rynkowa wartość dodana eng. Market Value Added) Różnica między wartością rynkową spółki (wartością rynkową kapitału całkowitego) a całkowitym zainwestowanym w niej kapitałem. Źródło: Jaruga A., Kabalski P., Szychta A. (2010), Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa, s....

więcej...

Definicja: benchmarking

Lis 21, 12 Definicja: benchmarking

Napisane przez w Benchmarking

Analiza porównywania z najlepszymi wzorcami. Sobańska I., Czarnecki J., Wnuk-Pel T. (2009), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 409. (z ang. „wzorcowanie”); koncepcja pozwalająca na osadzenie firmy w realiach konkurencyjnego rynku. Polega ona na wyborze przez firmę...

więcej...

Definicja: zarzadzanie w warunkach kosztow dzialan

Lis 19, 12 Definicja: zarzadzanie w warunkach kosztow dzialan

Napisane przez w Activity-Based Management

ABM (Zarządzanie w warunkach kosztów działań eng. Activity-based management) Zarządzanie kosztami działań obejmuje: analizę działań, analizę nośników kosztów działań, analizę potencjału działań, analizę mierników efektywności, analizę czynników kosztotwórczych. Zarządzanie według działań koncentruje...

więcej...

Definicja: rachunek kosztow dzialan

Lis 16, 12 Definicja: rachunek kosztow dzialan

Napisane przez w Activity-Based Costing

ABC (rachunek kosztów działań eng. Acitvity-Based Costing) Koncepcja rozliczania kosztów pośrednich na produkty za pomocą wielu różnych podstaw (kluczy rozliczeniowych) w przekroju wydzielonych w jednostce gospodarczej działań (procesów); podstawy rozliczania kosztów działań służą jednocześnie do pomiaru wielkości...

więcej...

Definicja: zarzadzanie przez wyjatki

Lis 14, 12 Definicja: zarzadzanie przez wyjatki

Napisane przez w Zarządzanie przez wyjątki

Zarządzanie przez wyjątki (ang. management by exception) System zarządzania, w którym ustala się standardy (normy) dla różnych operacji, z którymi porównuje się faktyczne wyniki. Różnice (odchylenia) między tymi wielkościami uznane za istotne są przedmiotem zainteresowania zarządu przedsiębiorstwa i podejmowania...

więcej...

Definicja: rachunkowosc zarzadcza strategiczna

Lis 13, 12 Definicja: rachunkowosc zarzadcza strategiczna

Napisane przez w Strategiczna rachunkowość zarządcza

W ścisłym znaczeniu oznacza integrację wewnętrznych, finansowych i niefinansowych informacji powstających w systemie rachunkowości zarządczej przedsiębiorstwa z informacjami zewnętrznymi, pochodzącymi z jego otoczenia, niezbędnych do strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem; w znaczeniu ogólnym strategiczna...

więcej...

Definicja: rachunkowosc zarzadcza operacyjna

Lis 12, 12 Definicja: rachunkowosc zarzadcza operacyjna

Napisane przez w Operacyjna rachunkowość zarządcza

Koncepcje i metody rachunkowości zarządczej ukierunkowane na dostarczanie danych na potrzeby zarządzania operacyjnego; informacje generowane z zastosowaniem tych metod są zorientowane na krótki okres działalności przedsiębiorstwa (miesiąc, kwartał, rok) oraz dotyczą głównie fazy produkcji i sprzedaży w cyklu życia...

więcej...

Rachunek kosztow

Lis 08, 12 Rachunek kosztow

Napisane przez w Rachunek kosztów

Polega na badaniu i transformowaniu, według przyjętego modelu, informacji o kosztach i przychodach wynikających z działań przeszłych, bieżących i zamierzonych w celu wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. Źródło: Jaruga A., Kabalski P., Szychta A. (2010), Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.,...

więcej...

Definicja: outsourcing

Lis 07, 12 Definicja: outsourcing

Napisane przez w Outsourcing

Outsourcing Podwykonawstwo, strategia zlecania procesów pomocniczych lub podstawowych do wykonania innym, zewnętrznym jednostkom. Źródło: Jaruga A., Kabalski P., Szychta A. (2010), Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa, s. 805. Korzystanie z kompleksowych usług, będących kombinacją...

więcej...

Definicja: rachunkowosc zarzadcza

Lis 06, 12 Definicja: rachunkowosc zarzadcza

Napisane przez w Definicja

Rachunkowość zarządcza (ang. management accounting) zakres rachunkowości jednostki gospodarczej (proces) zapewniający pomiar i prezentację informacji finansowych i niefinansowych, ułatwiających kierownikom różnych szczebli wytyczanie i osiąganie celów organizacji. Źródło: Jaruga A., Kabalski P., Szychta A. (2010),...

więcej...

Definicja: rachunkowosc finansowa

Lis 05, 12 Definicja: rachunkowosc finansowa

Napisane przez w Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa (ang. financial accounting) Zakres rachunkowości jednostki gospodarczej, kładący nacisk na generowanie informacji finansowych na potrzeby użytkowników zewnętrznych, zgodnie z wymogami prawa bilansowego, i ich prezentowanie sprawozdaniach finansowych. Źródło: Jaruga A., Kabalski P., Szychta A....

więcej...

Definicja: Zysk rezydualny

Lis 02, 12 Definicja: Zysk rezydualny

Napisane przez w Zysk rezydualny

Zysk rezydualny (ang. residual income RI) Różnica między zyskiem osiągniętym przez jednostkę, a zyskiem zadanym przez kierownictwo naczelne przedsiębiorstwa. Zysk rezydualny = Z – (rw x A) Z – zysk osiągnięty przez ośrodek, rw – wymagana stopa zwrotu (określona przez kierownictwo naczelne), A – aktywa...

więcej...

Lancuch wartosci

Paź 31, 12 Lancuch wartosci

Napisane przez w Łancuch wartosci

Łańcuch wartości (ang. value chain) Powiązany zbiór działań grupowanych w procesy, kreujących wartość, począwszy od zaopatrzenia w surowce i półprodukty, aż do dostarczenia produktów do ostatecznych konsumentów. Źródło: Jaruga A., Kabalski P., Szychta A. (2010), Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Polska...

więcej...

Definicja: prog rentownosci

Paź 30, 12 Definicja: prog rentownosci

Napisane przez w Próg rentowności

Próg rentowności (ang. breakeven point BEP) Próg rentowności jest taką wielkością produkcji i sprzedaży, przy której przychody uzyskiwane ze sprzedaży produktów równają się kosztom własnym sprzedanych produktów. Nowak E. (2011), Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, CeDeWu Sp. z o.o., Wydanie I, Warszawa,...

więcej...

Definicja: zbilansowana karta wynikow (BSC)

Paź 30, 12 Definicja: zbilansowana karta wynikow (BSC)

Napisane przez w Zbilansowana karta wyników

BSC (Zbilansowana (zrównoważona) lub strategiczna karta wyników ang. Balanced Scorecard) Wieloaspektowy i wielokryterialny system pomiaru wyników organizacji w ścisłym powiązaniu z wizją i strategią organizacji; konstruowany przez zbudowane zależności przyczynowo-skutkowych między celami i działaniami organizacji,...

więcej...

Stopa zwrotu nakladow inwestycyjnych (Return on the Investment ROI)

Wrz 26, 12 Stopa zwrotu nakladow inwestycyjnych (Return on the Investment ROI)

Napisane przez w Część 2

Stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych (ang. Return on the Investment ROI) – jest to wskaźnik pokazujący wartość ilorazu sumy zysku netto oraz odsetek z kapitałów obcych do całości nakładów inwestycyjnych, poniesionych na dany projekt. Wzór: Zn oznacza zysk netto (roczny); N oznacza całkowite nakłady...

więcej...

Stopa zwrotu kapitalu wlasnego (Return on Equity ROE)

Wrz 24, 12 Stopa zwrotu kapitalu wlasnego (Return on Equity ROE)

Napisane przez w Część 2

Stopa zwrotu kapitału własnego (stopa zwrotu kapitału zakładowego) – (ang. Return on Equity ROE) jest to wskaźnik pokazujący, jakie zyski (roczne) uzyskano z kapitału własnego, który został zaangażowany w dany projekt. Wzór: Zn oznacza zysk netto (roczny); Kw oznacza kapitał własny. Założenia (na podstawie...

więcej...

Sredni wazony koszt kapitalu (Weighted Average Cost of Capital WACC)

Wrz 18, 12 Sredni wazony koszt kapitalu (Weighted Average Cost of Capital WACC)

Napisane przez w Część 1

Średni ważony koszt kapitału (ang. Weighted Average Cost of Capital WACC) – wskaźnik, który informuje o średnim (przeciętnym) koszcie kapitału pozyskanego dla np. inwestycji. Ułatwia obliczenie stopy dyskontowej dla projektu. WACC to średni ważony koszt kapitału, wi oznacza udział danego składnika (tych...

więcej...

Wartosc obecna renty wieczystej

Wrz 14, 12 Wartosc obecna renty wieczystej

Napisane przez w Część 1

Co to jest wartość obecna (bieżąca) renty wieczystej (ang. perpetuity)? Wartość bieżąca renty to wartość obecna ciągu stałych płatności (PMT), które będą wypłacane nieskończoną ilość razy, przy oprocentowaniu równym r. Jak obliczyć wartość bieżącą renty wieczystej? PVPn=PMT/r, gdzie PVP (Present Value...

więcej...

Wartosc przyszla renty

Wrz 12, 12 Wartosc przyszla renty

Napisane przez w Część 1

Co to jest wartość przyszła renty? Wartość przyszła renty to suma kolejnych wartości przyszłych stałych płatności (PMT), które będą wypłacane (lub wpłacane) na koniec każdego z n okresów (oprocentowanie potrzebne do obliczania wartości przyszłych równe jest r). Jak obliczyć wartość przyszłą...

więcej...

Wartosc obecna renty

Wrz 11, 12 Wartosc obecna renty

Napisane przez w Część 1

Co to jest wartość obecna (bieżąca) renty? Wartość bieżąca renty to wartość obecna ciągu stałych płatności (PMT), które będą wypłacane na koniec każdego z n okresów, przy oprocentowaniu równym r. Jak obliczyć wartość bieżącą renty? PVAn=PMT*PVIFAn,r, gdzie: PVA (Present Value of Annuity) – wartość...

więcej...

Jak obliczyc procent skladany?

Wrz 10, 12 Jak obliczyc procent skladany?

Napisane przez w Część 1

Załóżmy, że mamy określoną kwotę pieniędzy (K) ulokowaną w banku na n okresów, oprocentowanie wynosi r, za każdy okres. Możemy obliczyć wartość przyszłą (P) ulokowanych pieniędzy z następującego wzoru (procent składany): P=K*(1+r)n Przykład 1 Ulokowaliśmy w banku 5 000 złotych, na 3 lata. Oprocentowanie...

więcej...

Zmodyfikowana wewnetrzna stopa zwrotu (Modified Internal Rate of Return MIRR)

Wrz 06, 12 Zmodyfikowana wewnetrzna stopa zwrotu (Modified Internal Rate of Return MIRR)

Napisane przez w Część 2

Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (ang. Modified Internal Rate of Return MIRR) to taka wartość stopy dyskontowej, dla której wartość obecna wydatków inwestycyjnych jest równa wartości obecnej sumy przepływów pieniężnych, które są każdorazowo inwestowane. Przy porównywaniu dwóch projektów inwestycyjnych, do...

więcej...

NTV a NPV

Wrz 04, 12 NTV a NPV

Napisane przez w Część 2

Czy istnieje związek pomiędzy tymi wskaźnikami? Okazuje się, że tak! Przeanalizujmy jeszcze raz przykład, w którym obliczaliśmy NPV projektu: Nakłady inwestycyjne związane z projektem X wyniosły 180.000 zł (poniesione na początku roku 1). Przepływy pieniężne netto (będące efektem realizacji tego projektu) w...

więcej...

Wartosc koncowa netto (Net Terminal Value NTV)

Wrz 03, 12 Wartosc koncowa netto (Net Terminal Value NTV)

Napisane przez w Część 2

Wartość końcowa netto (ang. Net Terminal Value NTV) = suma (reinwestowanych) przepływów pieniężnych po zrealizowaniu danego projektu – kwota, która pozostawałaby w dyspozycji jednostki, gdyby projekt nie został wdrożony. Spróbujmy skonstruować ogólny wzór: CF – przepływy pieniężne K – nakłady...

więcej...

Indeks zyskowności (Profitability Index PI)

Maj 16, 12 Indeks zyskowności (Profitability Index PI)

Napisane przez w Część 1

Indeks zyskowności (ang. Profitability Index PI) – jest to stosunek zdyskontowanych wpływów pieniężnych do zdyskontowanych wydatków. Projekt należy przyjąć, jeśli PI>1. Dla PI=0 – decyzja o przyjęciu projektu, bądź o jego odrzuceniu, nie ma znaczenia. W sytuacji gdy mamy do czynienia z projektami...

więcej...

Wewnetrzna stopa zwrotu (Internal Rate of Return IRR)

Maj 14, 12 Wewnetrzna stopa zwrotu (Internal Rate of Return IRR)

Napisane przez w Część 1

Wewnętrzna stopa zwrotu (ang. Internal Rate of Return IRR) – jest to taka wartość stopy zwrotu, dla której NPV projektu jest równe 0. Możemy powiedzieć zatem, że dla stopy zwrotu równej IRR, wartość obecna wpływów będzie równa wartości obecnej nakładów. Projekt należy przyjąć, jeśli IRR jest większe od...

więcej...

Wartosc biezaca netto (Net Present Value NPV)

Maj 09, 12 Wartosc biezaca netto (Net Present Value NPV)

Napisane przez w Część 1

Wartość bieżąca netto (ang. Net Present Value NPV) – różnica pomiędzy zdyskontowanymi przepływami pieniężnymi (PV) a nakładami początkowymi (K). NPV=PV-K. Projekt należy przyjąć, jeśli NPV>0 (w przypadku gdy NPV=0 decyzja nie ma znaczenia). W sytuacji gdy mamy do czynienia z projektami wykluczającymi się,...

więcej...

Zdyskontowany okres zwrotu (Discounted Payback)

Maj 08, 12 Zdyskontowany okres zwrotu (Discounted Payback)

Napisane przez w Część 1

Zdyskontowany okres zwrotu (ang. Discounted Payback) – liczba okresów, po której zdyskontowane wpływy (związane z realizacją projektu) zrównają się ze zdyskontowanymi wydatkami (związanymi z realizacją projektu). Innymi słowy, zdyskontowany okres zwrotu oznacza liczbę okresów, po której suma zdyskontowanych...

więcej...

Ksiegowa stopa zwrotu (ARR – Accounting Rate of Return)

Kwi 18, 12 Ksiegowa stopa zwrotu (ARR – Accounting Rate of Return)

Napisane przez w Część 1

Księgowa stopa zwrotu (ang. Accounting Rate of Return) – polega na obliczaniu stosunku zysku (z realizowanego projektu inwestycyjnego) do nakładów inwestycyjnych (poniesionych na realizację projektu inwestycyjnego). Jest to metoda łatwa w użyciu, jej wyniki są przejrzyste i nietrudne do zinterpretowana, przez to ARR jest...

więcej...

Okres zwrotu (payback)

Kwi 17, 12 Okres zwrotu (payback)

Napisane przez w Część 1

  Okres zwrotu (ang. payback) – liczba okresów, po której wpływy (związane z realizacją projektu) zrównają się z wydatkami (związanymi z realizacją projektu). Dzięki tej metodzie będziemy w stanie odpowiedzieć na pytanie: za ile lat (miesięcy, kwartałów etc.) zwróci się nam dana inwestycja. Okres zwrotu nie...

więcej...