RACHUNKOWOSC ZARZADCZA I FINANSOWA: ANALIZA RENTOWNOSCI I KALKULACJA CEN

Paź 08, 13 RACHUNKOWOSC ZARZADCZA I FINANSOWA: ANALIZA RENTOWNOSCI I KALKULACJA CEN

Napisane przez w 10 Październik

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I FINANSOWA: ANALIZA RENTOWNOŚCI I KALKULACJA CEN PROGRAM: 1. Wielopoziomowe i wielowymiarowe rachunki zysków i strat. o reguły identyfikowania wymiarów i poziomów analizy (produkty, rynki zbytu, metody dystrybucji itp.), o zasady ujmowania kosztów według reguł analizy...

więcej...

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE – PLANOWANE NOWELIZACJE PRAWNO-PODATKOWE ORAZ ZMIANY PRZEPISOW STREFOWYCH

Paź 08, 13 SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE – PLANOWANE NOWELIZACJE PRAWNO-PODATKOWE ORAZ ZMIANY PRZEPISOW STREFOWYCH

Napisane przez w 10 Październik

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE – PLANOWANE NOWELIZACJE PRAWNO-PODATKOWE ORAZ ZMIANY PRZEPISÓW STREFOWYCH PODATKOWE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORCÓW NA TERENACH SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH PROGRAM: 1. Pomoc publiczna na terenach specjalnych stref ekonomicznych – podstawy prawne 2. Zezwolenie na prowadzenie...

więcej...

BALANCED SCORECARD – PRAKTYCZNE ASPEKTY WDROŻENIA I ZASTOSOWANIA

Paź 07, 13 BALANCED SCORECARD – PRAKTYCZNE ASPEKTY WDROŻENIA I ZASTOSOWANIA

Napisane przez w 10 Październik

BALANCED SCORECARD – PRAKTYCZNE ASPEKTY WDROŻENIA I ZASTOSOWANIA PROGRAM: 1. Krótkie omówienie problemu pomiaru efektów działania przedsiębiorstwa. 2. Znaczenie zarządzania strategicznego i problem przeniesienia decyzji strategicznych na działania operacyjne. 3. Omówienie Balanced Scorecard jako narzędzia...

więcej...

ZARZADZANIE POKOLENIEM Y W ORGANIZACJI. LIDER WOBEC POKOLENIA Y

Paź 07, 13 ZARZADZANIE POKOLENIEM Y W ORGANIZACJI. LIDER WOBEC POKOLENIA Y

Napisane przez w 10 Październik

ZARZĄDZANIE POKOLENIEM Y W ORGANIZACJI. LIDER WOBEC POKOLENIA Y PROGRAM: Moduł 1: Sylwetka młodego pracownika. Analiza 1. Kogo powszechnie nazywa się reprezentantem pokolenia Y? Sylwetka młodego pracownika. 2. Charakterystyczne cechy i zachowania młodych pracowników. 3. Analiza potencjału pracowników z pokolenia Y. 4. Siła...

więcej...

PODEJMOWANIE DECYZJI ORAZ SKUTECZNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE I ORGANIZACJI

Paź 07, 13 PODEJMOWANIE DECYZJI ORAZ SKUTECZNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE I ORGANIZACJI

Napisane przez w 10 Październik

PODEJMOWANIE DECYZJI ORAZ SKUTECZNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE I ORGANIZACJI PROGRAM: 1. Podstawa kontaktów interpersonalnych. o modele komunikowania się; o wybrane elementy osobowości człowieka; o rola cech osobowości w relacjach z innymi; o zasady budowy komunikatu informacyjnego. 2. System komunikacyjny w organizacji. o obieg...

więcej...

TRUDNE ROZMOWY MENEDZERA Z PODWLADNYMI. ROZMOWY OCENIAJACE, DYSCYPLINUJACE, ORAZ SEPARACYJNE – WARSZTATY

Paź 02, 13 TRUDNE ROZMOWY MENEDZERA Z PODWLADNYMI. ROZMOWY OCENIAJACE, DYSCYPLINUJACE, ORAZ SEPARACYJNE – WARSZTATY

Napisane przez w 10 Październik

TRUDNE ROZMOWY MENEDŻERA Z PODWŁADNYMI. ROZMOWY OCENIAJĄCE, DYSCYPLINUJĄCE, ORAZ SEPARACYJNE – WARSZTATY PROGRAM: Moduł I – Podstawy komunikacji międzyludzkiej – repetytorium. Zasady komunikacji – krótkie ćwiczenie przypominające, aktywne słuchanie – stosowane struktury potwierdzające...

więcej...

TRENING KONTROLI EMOCJI I STRESU PERMANENTNEGO

Paź 02, 13 TRENING KONTROLI EMOCJI I STRESU PERMANENTNEGO

Napisane przez w 10 Październik

TRENING KONTROLI EMOCJI I STRESU PERMANENTNEGO TRENING POSZERZONY O RETORYKĘ KONTROLI NAPIĘĆ I AGRESJI W DIALOGU ZAWODOWYM Z UŻYCIEM NEUROTOKSYCZNYCH PAJĄKÓW I WĘŻY, PROFILAKTYKĘ ZDROWIA MENEDŻERA PROGRAM: 1. Runda wstępu. o wzajemne poznanie, zarysowanie celu i metodyki treningu, o wprowadzenie do problematyki stresu i...

więcej...

ZARZADZANIE PROJEKTAMI – WARSZTATY KURS PODSTAWOWY

Paź 02, 13 ZARZADZANIE PROJEKTAMI – WARSZTATY KURS PODSTAWOWY

Napisane przez w 10 Październik

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – WARSZTATY KURS PODSTAWOWY PROGRAM: 1. Wprowadzenie. o Czym jest, a czym nie jest projekt i zarządzanie projektami? o Jaka jest różnica pomiędzy produktem, projektem, programem i portfelem? o Co wyróżnia projekt od innych sposobów zarządzania? o Czy trójkąt projektu wyczerpuje wszystkie...

więcej...

CONTROLLING PERSONALNY WARSZTATY KOMPUTEROWE Z ZASTOSOWANIEM ARKUSZA KALKULACYJNEGO EXCEL

Paź 02, 13 CONTROLLING PERSONALNY WARSZTATY KOMPUTEROWE Z ZASTOSOWANIEM ARKUSZA KALKULACYJNEGO EXCEL

Napisane przez w 10 Październik

CONTROLLING PERSONALNY WARSZTATY KOMPUTEROWE Z ZASTOSOWANIEM ARKUSZA KALKULACYJNEGO EXCEL PROGRAM: 1. Koszty personalne i ich budżetowanie – z zastosowaniem funkcji arkusza kalkulacyjnego (tekstowe, czasu, wyszukiwania, statystyczne, logiczne). 2. Analiza struktury i dynamiki kosztów personalnych – wykorzystanie...

więcej...

BUDOWA I ZARZADZANIE SYSTEMEM OCEN OKRESOWYCH (SOOP)

Paź 02, 13 BUDOWA I ZARZADZANIE SYSTEMEM OCEN OKRESOWYCH (SOOP)

Napisane przez w 10 Październik

BUDOWA I ZARZADZANIE SYSTEMEM OCEN OKRESOWYCH (SOOP) PROGRAM: 1. Analiza korzyści dla organizacji, menedżerów i pracowników z wykorzystania systemu o Czym jest system ocen pracowniczych? o Rola i miejsce systemu ocen w świetle misji i strategii organizacji oraz systemu zarządzania. o Korzyści ze stosowania systemu ocen dla...

więcej...