ROZLICZANIE I EWIDENCJA KSIEGOWA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAL LUDZKI – POKL

Paź 08, 13 ROZLICZANIE I EWIDENCJA KSIEGOWA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAL LUDZKI – POKL

Napisane przez w 11 Listopad

ROZLICZANIE I EWIDENCJA KSIĘGOWA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI – POKL PROGRAM: 1. Wyodrębniona ewidencja księgowa kosztów i wydatków projektów o Obowiązki Projektodawcy prowadzącego pełne księgi handlowe wynikające z Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz z umowy o dofinansowanie...

więcej...

RACHUNKOWOSC ZARZADCZA I FINANSOWA: ANALIZA RENTOWNOSCI I KALKULACJA CEN

Paź 08, 13 RACHUNKOWOSC ZARZADCZA I FINANSOWA: ANALIZA RENTOWNOSCI I KALKULACJA CEN

Napisane przez w 10 Październik

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I FINANSOWA: ANALIZA RENTOWNOŚCI I KALKULACJA CEN PROGRAM: 1. Wielopoziomowe i wielowymiarowe rachunki zysków i strat. o reguły identyfikowania wymiarów i poziomów analizy (produkty, rynki zbytu, metody dystrybucji itp.), o zasady ujmowania kosztów według reguł analizy...

więcej...

LEAN ACCOUNTING ORAZ TEORIA OGRANICZEN W RACHUNKOWOŚCI (THEORY OF CONSTRAINTS, TOC)

Paź 08, 13 LEAN ACCOUNTING ORAZ TEORIA OGRANICZEN W RACHUNKOWOŚCI (THEORY OF CONSTRAINTS, TOC)

Napisane przez w 12 Grudzień

LEAN ACCOUNTING ORAZ TEORIA OGRANICZEŃ W RACHUNKOWOŚCI (THEORY OF CONSTRAINTS, TOC) PROGRAM: I. Lean Accounting jako integralna część Lean Enterprise. 1. Wprowadzenie. o Wprowadzenie do koncepcji filozofii Lean. o Lean Accounting jako integralna część systemu zarządzania w szczupłym przedsiębiorstwie. 2. Istota Lean...

więcej...

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE – PLANOWANE NOWELIZACJE PRAWNO-PODATKOWE ORAZ ZMIANY PRZEPISOW STREFOWYCH

Paź 08, 13 SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE – PLANOWANE NOWELIZACJE PRAWNO-PODATKOWE ORAZ ZMIANY PRZEPISOW STREFOWYCH

Napisane przez w 10 Październik

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE – PLANOWANE NOWELIZACJE PRAWNO-PODATKOWE ORAZ ZMIANY PRZEPISÓW STREFOWYCH PODATKOWE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORCÓW NA TERENACH SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH PROGRAM: 1. Pomoc publiczna na terenach specjalnych stref ekonomicznych – podstawy prawne 2. Zezwolenie na prowadzenie...

więcej...

PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH – NOWELIZACJA USTAWY Z UWZGLEDNIENIEM ZMIAN PLANOWANYCH OD X.2013 R.

Paź 08, 13 PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH – NOWELIZACJA USTAWY Z UWZGLEDNIENIEM ZMIAN PLANOWANYCH OD X.2013 R.

Napisane przez w 12 Grudzień

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – NOWELIZACJA USTAWY Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN PLANOWANYCH OD X.2013 R. PROGRAM: 1. Podwyższenie progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych do 30 tys. €. o Jak udzielać zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy po nowelizacji? o poprawne ustalanie szacunkowej wartości...

więcej...

BALANCED SCORECARD – PRAKTYCZNE ASPEKTY WDROŻENIA I ZASTOSOWANIA

Paź 07, 13 BALANCED SCORECARD – PRAKTYCZNE ASPEKTY WDROŻENIA I ZASTOSOWANIA

Napisane przez w 10 Październik

BALANCED SCORECARD – PRAKTYCZNE ASPEKTY WDROŻENIA I ZASTOSOWANIA PROGRAM: 1. Krótkie omówienie problemu pomiaru efektów działania przedsiębiorstwa. 2. Znaczenie zarządzania strategicznego i problem przeniesienia decyzji strategicznych na działania operacyjne. 3. Omówienie Balanced Scorecard jako narzędzia...

więcej...

ZARZADZANIE POKOLENIEM Y W ORGANIZACJI. LIDER WOBEC POKOLENIA Y

Paź 07, 13 ZARZADZANIE POKOLENIEM Y W ORGANIZACJI. LIDER WOBEC POKOLENIA Y

Napisane przez w 10 Październik

ZARZĄDZANIE POKOLENIEM Y W ORGANIZACJI. LIDER WOBEC POKOLENIA Y PROGRAM: Moduł 1: Sylwetka młodego pracownika. Analiza 1. Kogo powszechnie nazywa się reprezentantem pokolenia Y? Sylwetka młodego pracownika. 2. Charakterystyczne cechy i zachowania młodych pracowników. 3. Analiza potencjału pracowników z pokolenia Y. 4. Siła...

więcej...

PODEJMOWANIE DECYZJI ORAZ SKUTECZNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE I ORGANIZACJI

Paź 07, 13 PODEJMOWANIE DECYZJI ORAZ SKUTECZNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE I ORGANIZACJI

Napisane przez w 10 Październik

PODEJMOWANIE DECYZJI ORAZ SKUTECZNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE I ORGANIZACJI PROGRAM: 1. Podstawa kontaktów interpersonalnych. o modele komunikowania się; o wybrane elementy osobowości człowieka; o rola cech osobowości w relacjach z innymi; o zasady budowy komunikatu informacyjnego. 2. System komunikacyjny w organizacji. o obieg...

więcej...

TRUDNE ROZMOWY MENEDZERA Z PODWLADNYMI. ROZMOWY OCENIAJACE, DYSCYPLINUJACE, ORAZ SEPARACYJNE – WARSZTATY

Paź 02, 13 TRUDNE ROZMOWY MENEDZERA Z PODWLADNYMI. ROZMOWY OCENIAJACE, DYSCYPLINUJACE, ORAZ SEPARACYJNE – WARSZTATY

Napisane przez w 10 Październik

TRUDNE ROZMOWY MENEDŻERA Z PODWŁADNYMI. ROZMOWY OCENIAJĄCE, DYSCYPLINUJĄCE, ORAZ SEPARACYJNE – WARSZTATY PROGRAM: Moduł I – Podstawy komunikacji międzyludzkiej – repetytorium. Zasady komunikacji – krótkie ćwiczenie przypominające, aktywne słuchanie – stosowane struktury potwierdzające...

więcej...

TRENING KONTROLI EMOCJI I STRESU PERMANENTNEGO

Paź 02, 13 TRENING KONTROLI EMOCJI I STRESU PERMANENTNEGO

Napisane przez w 10 Październik

TRENING KONTROLI EMOCJI I STRESU PERMANENTNEGO TRENING POSZERZONY O RETORYKĘ KONTROLI NAPIĘĆ I AGRESJI W DIALOGU ZAWODOWYM Z UŻYCIEM NEUROTOKSYCZNYCH PAJĄKÓW I WĘŻY, PROFILAKTYKĘ ZDROWIA MENEDŻERA PROGRAM: 1. Runda wstępu. o wzajemne poznanie, zarysowanie celu i metodyki treningu, o wprowadzenie do problematyki stresu i...

więcej...

ZARZADZANIE PROJEKTAMI – WARSZTATY KURS PODSTAWOWY

Paź 02, 13 ZARZADZANIE PROJEKTAMI – WARSZTATY KURS PODSTAWOWY

Napisane przez w 10 Październik

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – WARSZTATY KURS PODSTAWOWY PROGRAM: 1. Wprowadzenie. o Czym jest, a czym nie jest projekt i zarządzanie projektami? o Jaka jest różnica pomiędzy produktem, projektem, programem i portfelem? o Co wyróżnia projekt od innych sposobów zarządzania? o Czy trójkąt projektu wyczerpuje wszystkie...

więcej...

METODY OCENY DOSTAWCOW

Paź 02, 13 METODY OCENY DOSTAWCOW

Napisane przez w 11 Listopad

METODY OCENY DOSTAWCÓW PROGRAM: 1. Ocena dostawcy w zakupach. o Polityka zakupowa a ocena dostawcy. o Procedura zakupowa a ocena dostawcy. 2. Zasady konstrukcji procedury oceny dostawców. o Podział dostawców na kluczowych i uzupełniających. o Podział dostawców wg ryzyka zaopatrzeniowego i wartości zakupów. o Łańcuchowa...

więcej...

FINANSE DLA MENEDZEROW NIEFINASISTOW

Paź 02, 13 FINANSE DLA MENEDZEROW NIEFINASISTOW

Napisane przez w 11 Listopad

FINANSE DLA MENEDŻERÓW NIEFINASISTÓW PROGRAM: I. FINANSE FIRM – PERSPEKTYWA KRÓTKOTERMINOWA ANALIZA BIEŻĄCEJ SYTUACJI FINANSOWEJ FIRMY: 1. Finansowe dokumenty sprawozdawcze spółek: o bilans, o rachunek zysków i strat, o sprawozdanie z przepływów gotówkowych.(cash flow) 2. Jak czytać sprawozdania finansowe –...

więcej...

POLITYKA USTALANIA RABATÓW, CEN I SYSTEMÓW SPLATY

Paź 02, 13 POLITYKA USTALANIA RABATÓW, CEN I SYSTEMÓW SPLATY

Napisane przez w 11 Listopad

POLITYKA USTALANIA RABATÓW, CEN I SYSTEMÓW SPŁATY PROGRAM: 1. Psychologia polityki cenowej. o Psychologia społeczna, osobowości i zachowań konsumenckich w odniesieniu do ceny. Jak ludzie kupują, czym kierują się przy wyborze produktu i gdzie tu miejsce ceny, rabatu i wysokości raty? o Schematy robienia zakupów przez...

więcej...

INFLUENCING TRAINING – PERSWAZJA, MANIPULACJA I NAJSKUTECZNIEJSZE TECHNIKI WYWIERANIA WPLYWU NA INNYCH

Paź 02, 13 INFLUENCING TRAINING – PERSWAZJA, MANIPULACJA I NAJSKUTECZNIEJSZE TECHNIKI WYWIERANIA WPLYWU NA INNYCH

Napisane przez w 12 Grudzień

INFLUENCING TRAINING – PERSWAZJA, MANIPULACJA I NAJSKUTECZNIEJSZE TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU NA INNYCH PROGRAM: Sesja 1: 1. Wywieranie wpływu – podstawowe pojęcia. o Co to jest wpływ społeczny. Jak wpływać na innych ludzi? o Przekonywanie na co dzień. Warunki akceptacji tego, co perswadowane. o 6 reguł wpływu...

więcej...

CONTROLLING PERSONALNY WARSZTATY KOMPUTEROWE Z ZASTOSOWANIEM ARKUSZA KALKULACYJNEGO EXCEL

Paź 02, 13 CONTROLLING PERSONALNY WARSZTATY KOMPUTEROWE Z ZASTOSOWANIEM ARKUSZA KALKULACYJNEGO EXCEL

Napisane przez w 10 Październik

CONTROLLING PERSONALNY WARSZTATY KOMPUTEROWE Z ZASTOSOWANIEM ARKUSZA KALKULACYJNEGO EXCEL PROGRAM: 1. Koszty personalne i ich budżetowanie – z zastosowaniem funkcji arkusza kalkulacyjnego (tekstowe, czasu, wyszukiwania, statystyczne, logiczne). 2. Analiza struktury i dynamiki kosztów personalnych – wykorzystanie...

więcej...

BUDOWA I ZARZADZANIE SYSTEMEM OCEN OKRESOWYCH (SOOP)

Paź 02, 13 BUDOWA I ZARZADZANIE SYSTEMEM OCEN OKRESOWYCH (SOOP)

Napisane przez w 10 Październik

BUDOWA I ZARZADZANIE SYSTEMEM OCEN OKRESOWYCH (SOOP) PROGRAM: 1. Analiza korzyści dla organizacji, menedżerów i pracowników z wykorzystania systemu o Czym jest system ocen pracowniczych? o Rola i miejsce systemu ocen w świetle misji i strategii organizacji oraz systemu zarządzania. o Korzyści ze stosowania systemu ocen dla...

więcej...

STOPIEŃ II – Controlling i nowoczesny rachunek kosztów EDYCJA 7

Szkolenie jest realizowane w formie dwustopniowej.  Informacje o STOPNIU I – http://akademiamenedzera.pl/?p=szk_s&sid=603.   W trakcie szkolenie uczestnicy poznają odpowiedź na pytania: 1. Jakie są aktualnie rekomendowane na świecie metodologie rachunku kosztów, które niwelują mankamenty tradycyjnego...

więcej...

STOPIEŃ I – Controlling i nowoczesny rachunek kosztów EDYCJA 7

Szkolenie jest realizowane w formie dwustopniowej.  Informacje o STOPNIU II – http://www.akademiamenedzera.pl/?p=szk_s&sid=615   W trakcie szkolenie uczestnicy poznają odpowiedź na pytania: 1. Jakie są aktualnie rekomendowane na świecie metodologie rachunku kosztów, które niwelują mankamenty tradycyjnego...

więcej...