Planowanie i zarządzanie produkcją w oparciu o MRPII i Lean Manufacturing

Szkolenie realizowane jest w oparciu o cykl naprzemiennych wprowadzających wykładów, warsztatów i ćwiczeń. Uczestnicy w trakcie realizacji programu z planowania produkcji poznają też metody uruchamiania procesu ewolucyjnych zmian w swoich firmach. Takie podejście ma zapewnić nie tylko zdobycie wiedzy, ale również jej...

więcej...

Skr. stosowane w literaturze fachowej

Kwi 12, 12 Skr. stosowane w literaturze fachowej

Napisane przez w Skróty

Celowo większość poszczególnych wyrazów w rozwinięciach angielskich skrótów jest pisanych dużą literą – wtedy łatwiej zapamiętać, w jaki sposób powstał dany skrót i co on oznacza.           Lista będzie oczywiście stale aktualizowana, uzupełniana. ABB Activity-Based...

więcej...