PODZIEL SIĘ

Stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych (ang. Return on the Investment ROI) – jest to wskaźnik pokazujący wartość ilorazu sumy zysku netto oraz odsetek z kapitałów obcych do całości nakładów inwestycyjnych, poniesionych na dany projekt.

Wzór:

Zn oznacza zysk netto (roczny);
N oznacza całkowite nakłady inwestycyjne;
O oznacza odsetki*(1-T), gdzie T to stopa podatku dochodowego.

Założenia (na podstawie Jaruga A., Szychta A., Kabalski P., Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010, s. 726):

  • brany jest pod uwagę wyłącznie roczny zysk netto oraz roczne odsetki od kapitału obcego;
  • stosuje się wycenę w wartościach nominalnych;
  • wykorzystywane są pełne moce produkcyjne danego projektu.

Należy zwrócić uwagę, że im wyższa wartość wskaźnika ROI tym bardziej zyskowne jest dane przedsięwzięcie.