Stopa zwrotu nakladow inwestycyjnych (Return on the Investment ROI)

Wrz 26, 12 Stopa zwrotu nakladow inwestycyjnych (Return on the Investment ROI)

Stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych (ang. Return on the Investment ROI) – jest to wskaźnik pokazujący wartość ilorazu sumy zysku netto oraz odsetek z kapitałów obcych do całości nakładów inwestycyjnych, poniesionych na dany projekt.

Wzór:

Zn oznacza zysk netto (roczny);
N oznacza całkowite nakłady inwestycyjne;
O oznacza odsetki*(1-T), gdzie T to stopa podatku dochodowego.

Założenia (na podstawie Jaruga A., Szychta A., Kabalski P., Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010, s. 726):

  • brany jest pod uwagę wyłącznie roczny zysk netto oraz roczne odsetki od kapitału obcego;
  • stosuje się wycenę w wartościach nominalnych;
  • wykorzystywane są pełne moce produkcyjne danego projektu.

Należy zwrócić uwagę, że im wyższa wartość wskaźnika ROI tym bardziej zyskowne jest dane przedsięwzięcie.



Akcja: "Do Barcelony po zdrowie"


Wszystkie szczegóły tutaj.

Napisz Komentarz

Musisz być zalogowany aby napisać komentarz.