PODZIEL SIĘ

Stopa zwrotu kapitału własnego (stopa zwrotu kapitału zakładowego) – (ang. Return on Equity ROE) jest to wskaźnik pokazujący, jakie zyski (roczne) uzyskano z kapitału własnego, który został zaangażowany w dany projekt.

Wzór:

Zn oznacza zysk netto (roczny);
Kw oznacza kapitał własny.

Założenia (na podstawie Jaruga A., Szychta A., Kabalski P., Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010, s. 726):

  • brany jest pod uwagę wyłącznie roczny zysk netto;
  • stosuje się wycenę w wartościach nominalnych;
  • wykorzystywane są pełne moce produkcyjne danego projektu.

Należy zwrócić uwagę, że im wyższa wartość wskaźnika ROE tym bardziej zyskowne jest dane przedsięwzięcie.

Przykład

Załóżmy, że 60% wartości inwestycji w projekt X pochodzi z kapitału własnego. Jaka jest wartość wskaźnika ROE po pierwszym roku od wdrożenia projektu, skoro wartość całej inwestycji wyniosła 1.000.000 zł oraz projekt przyniósł zysk (w pierwszym roku) 44.000 zł?

ROE=Zn/Kw*100% = (44.000 zł / 600.000 zł) * 100% = 7%.