Sredni wazony koszt kapitalu (Weighted Average Cost of Capital WACC)

Wrz 18, 12 Sredni wazony koszt kapitalu (Weighted Average Cost of Capital WACC)

Średni ważony koszt kapitału (ang. Weighted Average Cost of Capital WACC) – wskaźnik, który informuje o średnim (przeciętnym) koszcie kapitału pozyskanego dla np. inwestycji. Ułatwia obliczenie stopy dyskontowej dla projektu.

WACC to średni ważony koszt kapitału,
wi oznacza udział danego składnika (tych składników jest n) w finansowaniu inwestycji (waga),
ki oznacza koszt danego składnika.

Załóżmy, że dana inwestycja finansowana jest z źródeł własnych (kapitał własny) oraz zewnętrznych (kapitał obcy). Średni ważony koszt kapitału możemy obliczyć, stosując następujący wzór:

r to stopa dyskontowa (koszt kapitału),
Kw to kapitał własny,
Ko to kapitał obcy,
rw to koszt kapitału własnego (wymagana stopa zwrotu),
rw to koszt kapitału obcego (np. oprocentowanie kredytów),
p to stopa podatku dochodowego.
Źródło: Nowak E., Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa, 2011, s. 233.Akcja: "Do Barcelony po zdrowie"


Wszystkie szczegóły tutaj.

Napisz Komentarz

Musisz być zalogowany aby napisać komentarz.