Wartosc przyszla renty

Wrz 12, 12 Wartosc przyszla renty

Co to jest wartość przyszła renty?
Wartość przyszła renty to suma kolejnych wartości przyszłych stałych płatności (PMT), które będą wypłacane (lub wpłacane) na koniec każdego z n okresów (oprocentowanie potrzebne do obliczania wartości przyszłych równe jest r).

Jak obliczyć wartość przyszłą renty?
FVAn=PMT*FVIFAn,r, gdzie:
FVA (Future Value of Annuity) – wartość przyszła renty;
PMT (Annuity Payment) – stała płatność;
FVIFA (Future Value Interest Factor of Annuity) – czynnik wartości przyszłej renty (np. odczytujemy go z tablicy – „wartość przyszła renty rocznej w wysokości 1 zł na końcu n okresów” lub obliczamy z wzoru).

Wzór na FVIFA:
FVIFAn,r=((1+r)n-1)/r.

Przykład

Jaką kwotę wypłacimy z banku, jeśli przez następne 20 miesięcy będziemy wpłacać na konto stałą płatność (rentę) w wysokości 2.000 złotych, wiedząc iż oprocentowanie miesięczne wynosi 1%?

FVA20=PMT*FVIFA20,1=2.000 zł * 22,019 = 44.038 zł.

Wartość FVIFA20,1 odczytaliśmy z tablicy. Policzmy ją teraz ze wzoru:
FVIFAn,r=((1+r)n-1)/r=((1+1%)20-1)/1%=((1+0,01)20-1)/0,01=(1,0120-1)/0,01=(1,2202-1)/0,01=22,02

Faktycznie, wszystko się zgadza (powstała różnica jest skutkiem zaokrągleń).Akcja: "Do Barcelony po zdrowie"


Wszystkie szczegóły tutaj.

Napisz Komentarz

Musisz być zalogowany aby napisać komentarz.