Wartosc obecna renty

Wrz 11, 12 Wartosc obecna renty

Co to jest wartość obecna (bieżąca) renty?
Wartość bieżąca renty to wartość obecna ciągu stałych płatności (PMT), które będą wypłacane na koniec każdego z n okresów, przy oprocentowaniu równym r.

Jak obliczyć wartość bieżącą renty?
PVAn=PMT*PVIFAn,r, gdzie:
PVA (Present Value of Annuity) – wartość obecna renty;
PMT (Annuity Payment) – stała płatność;
PVIFA (Present Value Interest Factor of Annuity) – czynnik wartości obecnej renty (np. odczytujemy go z tablicy – „wartość obecna renty rocznej w wysokości 1 zł na końcu n okresów” lub obliczamy z wzoru).

Wzór na PVIFA:
PVIFAn,r=(1-(1/(1+r)n))/r

Przykład

Jaką kwotę należy wpłacić do banku, żeby przez następne 20 miesięcy otrzymywać stałą płatność (rentę) w wysokości 2.000 złotych, wiedząc iż oprocentowanie miesięczne wynosi 1%?

PVA20=PMT*PVIFA20,1=2.000 zł * 18,0456 = 36.091, 20 zł.

Wartość PVIFA20,1 odczytaliśmy z tablicy. Policzmy ją teraz ze wzoru:

PVIFA20,1=(1-(1/(1+1%)20))/1%=(1-(1/1,0120))/0,01=(1-1/1,2202)/0,01=(1-0,8195)/0,01=1,1805/0,01=18,05.

Faktycznie, wszystko się zgadza (powstała różnica jest skutkiem zaokrągleń).Akcja: "Do Barcelony po zdrowie"


Wszystkie szczegóły tutaj.

Napisz Komentarz

Musisz być zalogowany aby napisać komentarz.