PODZIEL SIĘ

Załóżmy, że mamy określoną kwotę pieniędzy (K) ulokowaną w banku na n okresów, oprocentowanie wynosi r, za każdy okres. Możemy obliczyć wartość przyszłą (P) ulokowanych pieniędzy z następującego wzoru (procent składany):

P=K*(1+r)n

Przykład 1

Ulokowaliśmy w banku 5 000 złotych, na 3 lata. Oprocentowanie roczne wynosi 10%. Jaką kwotę wypłacimy po trzech latach?

P=5.000zł * (1+10%)3 = 6.655 zł.

Przykład 2

Po 4 latach z banku wypłaciliśmy 10.000 złotych. Jaką kwotę pieniędzy wpłaciliśmy na konto 4 lata temu, wiedząc, że roczne oprocentowania wynosi 7%?

Przekształćmy nasz podstawowy wzór:
K=P/(1+r)n, zatem
K=10.000zł / (1+7%)4 = 7.628,95 zł.

W przypadku, gdy kapitalizacja następuję częściej niż raz w roku musimy zastosować następujący wzór:

przypomnijmy, że:
r oznacza nominalną stopę procentową;
m oznacza liczbę kapitalizacji w roku;
n oznacza liczbę lat.