PODZIEL SIĘ

System podatkowy w Polsce

Autorem artykułu jest Beata Lewandowska

To co musisz wiedzieć na początku chcąc rozpocząć jakąkolwiek działalność w naszym pięknym kraju, to znaczy podstawa formy prawnej i terminologia podatkowa, którą każdy musi znać próbujący się poruszać po zawirowanym systemie fiskalnym u nas.

 Podatkiem nazywamy jednostronne, przymusowe i bezzwrotne świadczenie pieniężne wprowadzone w drodze ustawy na rzecz państwa lub samorządu terytorialnego. Struktura podatku ma autonomiczną budowę, każdego ze zobowiązań podatkowych. Do najważniejszych elementów struktury podatku wyróżnionych w literaturze przedmiotu zalicza się  :

Ø     podmiot podatku- to osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Podmioty te ze względu na fakt, że to na nich spoczywa obowiązek podatkowy, w drodze ustawy określa się zbiorczym mianem podatników.

Ø     przedmiot podatku- to stan faktyczny lub prawny, wyraźnie określony przez ustawodawcę, z którym przepisy obowiązującego prawa łączą powstanie zobowiązania podatkowego. Do stanów takich polskie prawo podatkowe zalicza między innymi dochód, grunt, lokal, spadek czy darowiznę.

Ø     podstawę podatku- to określony w sposób ilościowy lub wartościowy przedmiot podatku, podstawa może być wyrażona  jednostkach pieniężnych lub w jednostkach powierzchni, długości czy wagi.

Ø     stawkę podatku- powszechnie przyjmuje się, że stawka podatku jest określona w wysokości kwotowej lub procentowej należnej od danej podstawy podatku. W teorii systemu podatkowego wyróżnia się cztery zasadnicze rodzaje stawek podatkowych:

·     stawkę  proporcjonalną- charakteryzująca się stałym stosunkiem pomiędzy kwotą podatku a wielkością podstawy opodatkowania. W tym przypadku jakiekolwiek zmiany podstawy podatku nie powodują zmian wysokości stawki podatku.

·     stawkę progresywną- jej wysokość rośnie wraz ze wzrostem podstawy podatku.

·     stawkę regresywną- to odwrócenie stawki progresywnej, ich wysokość rośnie wraz ze zmniejszeniem się podstawy podatku i odwrotnie wysokość stawki maleje wraz ze wzrostem podstawy podatku.

·     stawkę degresywną- są to stawki proporcjonalne z tym wyjątkiem, że przy najniższych podstawach podatku przechodzą w stawki progresywne.

Ø  ulgę podatkową- polega na wyłączeniu z podstawy podatku pewnych ściśle określonych przez ustawodawcę wartości. Efektem tych zabiegów jest ostateczne zmniejszenie wysokości należnego podatku.

Ø  zwolnienie podatkowe- są to zwolnienia trojakiego rodzaju, mogą być zwolnienia podmiotowe, przedmiotowe oraz podmiotowo-przedmiotowe.

Ø  wyłączenie podatkowe- stosowane są w przepisach prawa podatkowego wtedy, gdy ustawodawca wskazuje pewne stany, faktyczne lub prawne, nie rodzące obowiązku podatkowego, jednocześnie precyzując warunki konieczne do stosowania wyłączenia.

Przyjmuje się powszechnie, że podatek spełnia co najmniej trzy zasadnicze funkcje :

Ø   funkcja fiskalna- to pierwotna funkcja systemu podatkowego, dążenie przez państwo do pozyskiwania na drodze opodatkowania jak największych środków pieniężnych na finansowanie wydatków publicznych.

Ø   funkcja ekonomiczna- jest nierozerwalnie związana z funkcją fiskalną, ponieważ zbyt wysokie obciążenia podatkowe powodują zahamowanie rozwoju gospodarczego, czego efektem jest  z kolei zniszczenie źródeł podatkowych i naturalne zmniejszenie wpływów budżetowych.

Ø   funkcja społeczna- jej istotą jest wpływanie za pomocą obowiązującego systemu podatkowego na redystrybucję dochodu narodowego.

 

We współczesnym systemie podatkowym wyróżniamy następujące klasyfikacje podatków:

Ø   podatki osobiste i rzeczowe- podatki osobiste to te które uwzględniają zdolność płatniczą podatnika, na przykład podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek rzeczowy nie bierze pod uwagę w żaden sposób sytuacji osobistej podatnika co można zauważyć na przykładzie podatku rolnego.

Ø   podatki bezpośrednie i pośrednie- podatek bezpośredni jest to podatek, którego normatywny podmiot i przedmiot jest identyczny  z podmiotem i przedmiotem ekonomicznym. Przyjęcie takiej formy zobowiązania podatkowego umożliwia stosowanie rozmaitych ulg, zwolnień czy wyłączeń. Podatki pośrednie pozwalają na przerzucenie zobowiązania podatkowego ich główną zaletą jest to że zapewniają stałe wpływy do budżetu nawet w ekstremalnych sytuacjach. Takim podatkiem jest podatek od dochodu wydatkowanego na zakup dóbr  i usług VAT.

Ø   podatki państwowe i samorządowe- pierwsze stanowią źródło wpływów do budżetu państwowego zaś podatki samorządowe to wpływy do budżetów samorządów terytorialnych.

Ø   podatki przychodowe, dochodowe, konsumpcyjne i majątkowe, podatek przychodowy to taki którego podstawą jest uzyskany przychód. Dochodowe uzależnione są od wyniku finansowego działalności podatnika. Konsumpcyjne to dochód wydatkowany. Majątkowy to taki którego przedmiotem jest posiadanie określonych wartości, ich nabycie lub zbycie.

Źródłami polskiego prawa podatkowego są następujące akty prawotwórcze :

Ø        konstytucja

Ø        ordynacja podatkowa, kontrola skarbowa, opłata skarbowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, podatek od spadków i darowizn, podatek rolny, podatek leśny, podatki lokalne i opłaty lokalne, gry hazardowe).

Ø      rozporządzenia i zarządzenia

Ø      uchwały organów samorządu terytorialnego

Ø      umowy międzynarodowe

Najbardziej popularnym i najczęściej stosowanym do wyliczenia podatku dochodowego jest opodatkowanie według skali progresywnej i od niego zacznę omawianie poszczególnych metod podatkowych. A to nastapi w dalszych artykułach lub znajdziesz na moim blogu…..http://walkafiskusowa.blogspot.com/

pozdrawiam serdecznie…

 

http://walkafiskusowa.blogspot.com/

Artykuł pochodzi z serwisu
www.Artelis.pl

9 KOMENTARZE

 1. To, że musisz płacić, to pikuś. To, że musisz się jeszcze tłumaczyć, dlaczego płacisz, to już są jaja. Niedawno kupiłem mieszkanie, potworna melina, zrobiłem w niej wszystko, włącznie z wylewką, bo dziury były takie, że mogłem do piwnicy zaglądać. Zmieniłem instalacje, doprowadziłem CO, odnowiłem, odgrzybiłem, wymalowałem. Wsadziłem w nie prawie 50 tysięcy, kupiłem za 50. Co się okazało, po kilku miesiącach odezwała się skarbówka, którą zainteresowało, jak to możliwe, że kupiłem tak tanio mieszkanie (i odprowadziłem tak niski podatek). Oczywiście wysłali jakąś łajze, która była rzeczoznawca, przyszedł na nowiutkie mieszkanie. Kazali mim płacić podatek od następnych 50 tysięcy, czy to jest normalny kraj?

  • Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2011 r. W ppydrazku, gdy towar sprzedawany jest w opakowaniu jednostkowym lub w zestawie informacje, o ktf3rych mowa powyżej powinny znajdować się na towarze konsumpcyjnym lub być z nim trwale połączone. Przy sprzedaży towaru luzem sprzedawca obowiązany jest podać w miejscu sprzedaży nazwę towaru, jego głf3wną cechę użytkową oraz wskazać producenta lub importera. Wskazane powyżej informacje dotyczące sprzedawanego towaru powinny być sporządzone w języku polskim lub w powszechnie zrozumiałej formie graficznej.

 2. Niech kościół zacznie płacić w końcu podatki w naszym kraju, to i do budżetu wpływać będzie więcej kasy = presja na podwyższanie podatków będzie mniejsza. Swoja drogą, to jest kuriozum, że niby liberalna PO podnosi nam obciążenia fiskalne, a niby socjalne PiS za swoich czasów je obniżało. Chory system polityczny, więc i chory system podatkowy, gdzie czarni są poza jednym i poza drugim.

 3. To nie system podatkowy tylko system kontrybucyjny! Jestem za podatkiem liniowym, jedynym słusznym i sprawiedliwym systemem, który nie karze podatnika za to, że lepiej mu się wiedzie i nie nagradza tego, który jest biedny, bo zamiast pracować, woli nie robić nic. Więcej o liniowym można poczytac tu podatekliniowywpolsce.net

  • Jak zmienią się psirpzey ustawy o VAT dotyczące importu usługGazeta PrawnaNowelizacja ustawy o VAT, ktf3ra wejdzie w życie 1 kwietnia 2011 r., wprowadza m.in. zmianę zasad opodatkowania tzw. importu usług. Na czym będzie ona polegać? Import usług występuje, gdy polski podmiot dokonuje nabycia usługi od podmiotu niemającego Stawka VAT na produkcję i montaż drzwi i okieneGospodarkaOdliczanie VAT od usług cateringowychPodatki.bizZmiany w VAT od 1 kwietnia 2011 r.e-prawnik

 4. Ja myślę, że ten system nie jest taki najgorszy, znam kraje, gdzie dopiero można dostać po kieszeni, vide Skandynawia, z której uciekają nawet sportowcy i aktorzy, bo państwo kładzie łapę na ponad połowie dochodu ludzi. Najgorsze jest jednak to, że zmieniają się ciągle zasady w naszym kraju. Nic nie jest pewne, nic nie jest ostateczne. Jak planować działania na 5-10 lat, gdy za rok masz pewność, że podatki będą inne, ulgi będą inne i wyliczenia będą inne?

 5. Jakkolwiek byś nie nazwał systemu podatkowego w Polsce, to zawsze pasuje jedna nazwa – „system opresyjny”. Pomijając podatki dla osób fizycznych, firmy są po prostu duszone na wszystkim. Nic dziwnego, że część przedsiębiorców ucieka stąd, byle dalej od naszego fiskusa do krajów, w których podatki są niższe, a podejście do biznesu nacechowane troską o jego rozwój, a nie troska o jego dojenie.

  • Kasia pisze:Trochę siedzę w bankowości i muszę poizwdeieć, że lokaty bez podatku Belki to bardzo dobry produkt dla ludzi, ktf3rzy boją się ryzyka. Mamy tutaj stałe oprocentowanie, dodajmy atrakcyjne oprocentowanie. Belkowe zjada prawie 1/5 naszego całego zysku. Nie płacąc tego możemy sporo zaoszczędzić.