PODZIEL SIĘ

Od 2005 roku do dyspozycji podatników są wstępnie wypełnione zeznania podatkowe. Ich celem jest ułatwienie wypełniania obowiązku podatkowego, a także ograniczenie do minimum czasu, który jest potrzebny na rozliczenie z urzędem skarbowym.

PFR to skrót od Pre-Fillestax Return. Jego celem nie jest wyręczenie podatnika w nałożonych na niego obowiązkach. Ma on za zadanie ułatwienie wypełnienia formularzy PIT-37 oraz PIT-38. Taka propozycja rozliczenia rocznego sprawia, że podatnik nie musi sam wypełniać swojego zeznania podatkowego. Częściowo zostało to za niego zrobione przez administrację podatkową.

PFR jest wstępnie wypełnionym zeznaniem. Zawiera już m. in. Informacje o przychodach podatnika i kosztach ich uzyskania, a także informacje o dochodach i składkach na ubezpieczenia. W gestii podatnika leży sprawdzenie poprawności danych, które zostały wykazane w formularzu udostępnionym przez urząd skarbowy. Następnie musi podpisać i wysłać deklarację. Podatnik może także uzupełnić zeznania o ulgi, z których może skorzystać, np. na dzieci oraz wskazać odliczenia i kwotę Organizację Pożytku Publicznego, na którą chce przekazać 1% swojego podatku.

W celu pobrania i wysłania zeznania podatkowego należy przygotować swój numer PESEL lub NIP, dane osobowe, a także kwotę uzyskania przychodu za ubiegły rok podatkowy.

Zgodnie ze wskazaniem Ministerstwa Finansów, rozliczenie za pomocą PFR jest skierowane do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i mają obowiązek złożyć zeznanie roczne za 2016 rok na formularzu PIT-37. Z tego ułatwienia w rozliczeniu mogą skorzystać zarówno osoby rozliczające się indywidualnie, jak i te, które korzystają z preferencyjnej formy rozliczenia, czyli rozliczają się wspólnie ze współmałżonkiem lub jako rodzic samotnie wychowujący dziecko. PFR PIT-37 jest sporządzany na podstawie informacji z PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz PIT-40A/11A za 2015 rok. Gdy podatnik uzyskał przychodu, które nie zostały ujęte w udostępnionym PFR, to powinien je dopisać.

Natomiast wstępnie wypełnione zeznanie PFR PIT-38 za rok 2016 zostało skierowane do osób fizycznych, który w zakończonym właśnie roku podatkowym uzyskały przychody z kapitałów pieniężnych. Takim dochodem jest np. sprzedaż akcji. PFR PIT-38 sporządzany jest na podstawie informacji PIT-8C. Również  w tym przypadku należy dopisać nie ujęte przychody.

Opisana usługa jest co roku uruchamiana przez Ministerstwo Finansów. Najprawdopodobniej zostanie udostępniona w marcu, a możliwość skorzystania z niej będzie do lipca.