PODZIEL SIĘ

Sprawozdania finansowe przygotowywane przez firmy i instytucje z założenia mają być wolne od błędów. Nie zawsze jednak tak jest, a powodem mogą być zarówno zwykłe pomyłki, jak i celowe działanie mające na celu zafałszowanie wyników. W takich sytuacjach konieczne jest dokonanie badania sprawozdania finansowego, a tym, ogólnie mówiąc, zajmuje się biegły rewident.

Przedmiot działalności biegłego rewidenta

Biegli rewidenci, inaczej audytorzy posiadają odpowiednie uprawnienia do prowadzenia rewizji finansowej zgodnie z Ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Zakres usług biegłych rewidentów jest szeroki i włącza on między innymi następujące czynności:

  • badania i przeglądy sprawozdań finansowych – mają one na celu sprawdzenie, czy dane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z zasadami rachunkowości, czy przedstawia ono klarownie sytuację finansową i wynik finansowy jednostki

  • innego rodzaju usługi – badanie sprawozdań spółek, na przykład przekształceń, asysta przy zakładaniu spółek akcyjnych, podwyższaniu kapitału zakładowego, audyty projektów i programów unijnych

Często praca biegłego rewidenta mylnie kojarzona jest z pracą księgowego. Chociaż może on pracować jako księgowy, to jednak te dwa zawody są całkowicie inne. Biegły rewident jest w stanie za pomocą odpowiednich narzędzi weryfikować pracę księgowego, aby dowiedzieć się, czy księgowość danej firmy jest zgodna z rzeczywistością.

Ponadto biegli rewidenci zajmują się również prowadzeniem czynności dotyczących podatków i rachunkowości, między innymi są to: prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, doradztwo podatkowe, doradztwo dotyczące organizacji rachunkowości w firmie, przygotowywanie ekspertyz ekonomiczno-finansowych, prowadzenie postępowań likwidacyjnych i upadłościowych. Mogą wobec tego pracować na stanowiskach głównego księgowego, dyrektorów finansowych, kontrolerów finansowych, doradców w sprawach finansów, podatków, inwestycji.

Kto może zostać biegłym rewidentem?

Zawód biegłego rewidenta jest zawodem regulowanym, dlatego też aby nim zostać, niezbędne jest spełnienie określonych wymogów, między innymi właściwe wykształcenie i pozytywne zdanie egzaminu państwowego, posiadanie pełni praw publicznych i zdolności do czynności prawnych, nieposzlakowana opinia, niekaralność za popełniane umyślnie przestępstwa. Biegłych rewidentów zrzesza Krajowa Izba Biegłych Rewidentów.

Gdzie skorzystać z usług biegłego rewidenta?

Kancelarie biegłych rewidentów działają na terenie całej Polski i są one łatwo dostępne dla każdego zainteresowanego tego rodzaju usługami. Przy wyborze odpowiedniego specjalisty trzeba pamiętać o tym, aby miał on odpowiednie przygotowanie do pracy poświadczone odpowiednimi certyfikatami.

Jeżeli interesuje cię skorzystanie z tego rodzaju oferty w Krakowie, zaprasza Kancelaria Biegłego Rewidenta „Magnet”, która istnieje na rynku od 2006 roku i zapewnia swoim klientom pełną i fachową pomoc, także w zakresie doradztwa finansowego, dotacji unijnych, szkoleń.