PODZIEL SIĘ

Proces magazynowania jest procesem złożonym i w jego ramach znajdują się rożne czynności pomiędzy początkowym przyjęciem i rozładunkiem towaru, a jego przygotowaniem do załadunku i wysłaniem w dalszą podróż. Jedną z czynności prowadzonych w toku magazynowania jest komisjonowanie. Czym ono dokładnie jest?

Słowo „komisjonowanie” pochodzi z języka angielskiego, commission oznacza „zlecanie” czy „zamawianie”. Również często stosowany jest termin order picking. Komisjonowanie to proces magazynowy, który polega na dokonaniu rozformowania zbiorczych jednostek ładunkowych o jednorodnym charakterze na opakowania jednostkowe, a następnie dokonanie zestawienia ich na jedną paletę, oczywiście, zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klientów co do jej zawartości.

Proces komisjonowania przebiega wobec tego w następujący sposób:

  1. Jednostka ładunkowa towaru czy też jego określona ilość zostają pobrane.
  2. Jednostka lub towar transportowane są do miejsca komisjonowania.
  3. Następuje przygotowanie jednostki lub towaru do dokonania procesu komisjonowania oraz skompletowania zamówienia, co obejmuje: rozliczenie ilości jednostek, ich zważenie, wyznaczenie ceny oraz zaadresowanie.
  4. Jednostka towaru lub towar są transportowane do miejsca ich składowania.

Czynności te mogą być prowadzone w zasadniczo dwóch wariantach, a mianowicie „człowiek do towaru” lub „towar do człowieka”. W tym pierwszym przypadku osoba wykonująca komisjonowanie przemieszcza się po obszarze magazynu po to, aby pobiera towary do zlecenia, może ona również pracować w jednej tylko strefie magazynu. W drugim przypadku towary są pobierane z użyciem urządzeń magazynowych i dostarczane do osoby komisjonującej.

Stosuje się różne technologie komisjonowania, w tym zarówno ręczne, jak i półautomatyczne lub całkowicie zautomatyzowane. Można wykorzystać przykładowo listę towarów, terminale RF, pobierać towary z użyciem technologii głosowych czy świetlnych.

Obecnie usługa komisjonowania jest oferowana przez wiele firm prowadzących obsługę logistyczno-magazynową.

Źródło: http://www.trans-tok.com.pl