PODZIEL SIĘ

Firma Ekoakta może pochwalić się ponad 12 – letnim doświadczeniem w świadczeniu usług, obejmujących swoim zakresem pełny cykl obiegu dokumentu w firmie, począwszy od jego powstania, a skończywszy na niszczeniu. Jedną z jej specjalności jest profesjonalne niszczenie dokumentów i informacji. Dysponuje doskonale wyszkoloną kadrą oraz rozbudowaną bazą logistyczną. Procedury niszczenia stosowane w Ekoakta gwarantują stuprocentowe bezpieczeństwo, niezawodność oraz jakość. Firma wykorzystuje najwyższej klasy sprzęt i urządzenia zapewniające maksymalną efektywność. Nad całością działań związanych z niszczeniem dokumentów czuwa Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w celu zminimalizowania ryzyka i zapewnienia stuprocentowej ochrony powierzonych danych.

Jak wygląda usługa profesjonalnego niszczenia dokumentów?

Oferta Ekoakta obejmuje usługi niszczenia optycznych i magnetycznych nośników danych oraz nowoczesne niszczenie dokumentów w systemie pojemnikowym, a także usługę mobilnego niszczenia w siedzibie klienta. Zapewnia przy tym pełna poufność powierzonych do zniszczenia dokumentów. Całość usługi w systemie niszczenia pojemnikowego obejmuje dostarczenie pojemników do klienta, ich protokolarny odbiór i transport do niszczarni, niszczenie zawartości wraz z nagraniem całego procesu i wystawieniem certyfikatu zniszczenia. Jeśli klient jest zainteresowany, może być obecny w trakcie procesu niszczenia. Kompleksowość usługi to zaleta, na którą klienci zwracają szczególną uwagę, a Ekoakta zapewnia ją od początku do końca.

Oszczędność, bezpieczeństwo, wygoda – atuty oferty Ekoakta

Skorzystanie z oferty niszczenia dokumentów przez Ekoakta to gwarancja wielu korzyści. Po pierwsze, klient nie musi ponosić kosztów związanych z zakupem sprzętu przeznaczonego do niszczenia, oszczędza przy tym również czas, bo usługa nie wymaga jego zaangażowania. Niszczenie uwzględnia rygorystyczne normy bezpieczeństwa i uniemożliwia dostęp do dokumentów osobom nieuprawnionym. Dokumenty przeznaczone do niszczenia wystarczy pozostawić w specjalnym aluminiowym pojemniku – zostaną odebrane zgodnie z ustalonym harmonogramem.