PODZIEL SIĘ

Ranking funduszy inwestycyjnych: średnio 2,5% zysku wygenerowały polskie fundusze inwestujące w akcje w ciągu ostatniego kwartału.

Około 22,5% ze 191 funduszy akcji, wykazało stratę w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Trzeba przyznać iż były to miesiące pełne wstrząsów.

Ostatni kwartał, pod kątem giełdy rozpoczął się 25 czerwca, wraz z publikacją pierwszych rządowych założeń odnośnie OFE.

Wig zareagował negatywnie, jednak krótkotrwałe spadki zmieniły się na trend wzrostowy ze szczytem w okolicy 14 sierpnia i wzrostem w ciągu tego okresu o 15%.

W tym samym czasie dobrą koniunkturę odnotowywała większość funduszy inwestycyjnych. Zmianę przyniósł sądny dzień 3 września i ogłoszenie finalnego kształtu OFE w przez rząd. W konsekwencji, notowania funduszy podążyły za Wig co przełożyło się na ich kwartalne wyniki.

Pierwsza 10 najlepszych funduszy zarobiła dla swoich klientów w ciągu kwartału średnio 11,3%.

Najlepsze trzy z nich to :

  • Eques SFIO subfundusz Eques Akcji + 15,4%
  • Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych +12,4%
  • Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Malych i Srednich Spolek +11,8%

Polityka inwestycyjna laureata rankingu ostatniego kwartału– a wiec Eques SFIO subfundusz Eques Akcji i jego wyniki mogą budzić zainteresowanie.

Fundusz lokuje w akcje polskich spółek minimalnie 70% , zabezpieczając się dodatkowo umieszczaniem pozostałości w papierach dłużnych. Co ciekawe, w momencie gdy konkurencja notowała spadki – właśnie 4-5 września, Eques Akcji odbił się z trendu spadkowego i poszybował o 6% w gorę w ciągu kilku sesji.

Wysokie miejsce zajmuje również ING SFIO Subfundusz Europejski Spolek Dywidendowych (L) z wynikiem 9,57 % za ostatni kwartał, oraz 18,56% za ostatnie 12 miesięcy.

W trakcie mijającego kwartału, mieliśmy również do czynienia z wynikami poniżej zera.

Najsłabiej performowały :

  • Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich
    -15,4%
  • QUERCUS Parasolowy SFIO – Subfundusz QUERCUS Turcja
    -14,89%
  • UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja -14,29%

Polityka inwestycyjna wielkiego przegranego rankingu tego miesiąca, jak i pozostałych to koncentracja środków w obszarze akcji tureckich, obecnie targanym niepokojami lokalnymi.
Zabezpieczeniem funduszu jest możliwość inwestowania do 34% swoich kapitałów w lokaty inne niż tureckie.

Jak widać po ostatnich 3 miesiącach, 6 z 10 najsłabszych funduszy koncentrowało swoje inwestycje w Turcji. Średnio- straciły 14,13% kapitału swoich klientów.

*Wyliczenia na podstawie serwisu Finanse.wp.pl