PODZIEL SIĘ

Index PMI – ang. Purchasing Managers Index. Trudno jest znaleźć lub wymyślić dobre tłumaczenie tego terminu, używana jest zatem potocznie nazwa indeks PMI (czasem stosowana jest nazwa Wskaźnik Menadżerów Logistyki, proponowana przez firmę Markit Economics, która zajmuje się m.in. wyliczaniem analizowanego wskaźnika).

Indeks PMI – co to jest?

Indeks może obrazować kondycję m.in. sektora produkcyjnego (Manufacturing PMI), usługowego (Services PMI). Wartość Indeksu PMI obliczana jest co miesiąc na podstawie kilkuset anonimowych ankiet. Odpowiedzi są zliczane, tworzonych jest 5 subindeksów:

  • nowe zamówienia
  • produkcja
  • zatrudnienie
  • prędkość dostaw
  • zapasy pozycji zakupionych

(które są jeszcze odpowiednio korygowane), przydzielane są im wagi, wreszcie wyliczany jest indeks PMI.

Wartość wskaźnika PMI wynosząca dokładnie 50 oznacza rezultat neutralny.
Wartość wskaźnika PMI wynosząca powyżej 50 oznacza dobrą koniunkturę w gospodarce.
Wartość wskaźnika PMI wynosząca poniżej 50 oznacza niekorzystne zmiany w gospodarce (wynik poniżej 42 punktów, a w szczególności 40 oznacza kryzys).

Niektórzy analitycy twierdzą, że odczyt wartości indeksu PMI jest bardzo ważny, gdyż z wyprzedzeniem informuje o sytuacji w całej gospodarce kraju. Istotna jest także oczywiście dynamika zmian PMI, dopiero na jej podstawie warto wyciągać wnioski, a nie uwzględniając pojedynczy wynik.

Indeks PMI wyliczany jest w wielu krajach na całym świecie, jest również wyliczany np. dla Strefy Euro oraz całej Unii Europejskiej. Warto podkreślić, że poszczególne kraje stosują jednakową metodologię badań.

Pod tym adresem znajduje się przykładowy komunikat prasowy nt. wyników PMI.