PODZIEL SIĘ

PPI – ang. Producer Price Index Indeks cen dóbr produkcyjnych (indeks cen produkcji sprzedanej). Istnieje wiele tłumaczeń tego wskaźnika.

Czym jest wskaźnik inflacji PPI?

Wskaźnik PPI pokazuje jak zmieniają się ceny hurtowe producentów. Porównywane są zatem ceny na początku danego okresu z cenami na jego końcu. Odczyt indeksu PPI ma mniejsze znaczenie, niż w przypadku wskaźnika CPI, jednak przypisuje się mu pewną wartość prognostyczną. Jeśli obserwujemy wzrost wskaźnika PPI, możemy się spodziewać wzrostu wartości CPI, nie jest to jednak regułą i zależy od wielu innych czynników.