PODZIEL SIĘ

CPI – ang. Consumer Price Index Indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Czym jest wskaźnik inflacji CPI?

Wskaźnik CPI pokazuje jak zmieniają się koszty utrzymania przeciętnego gospodarstwa domowego. Analizowane są zatem te dobra i usługi, które „przeciętne” gospodarstwo domowe zakupuje. Ustalany jest koszyk, który odpowiada strukturze zakupów, jakie są dokonywane przez „średnie” gospodarstwa domowe (koszyk może zawierać nawet kilka tysięcy pozycji). Poszczególnym elementom koszyka przypisywane są wagi. Analizie podlegają ceny składników tego koszyka, a właściwie zmiany cen (przy uwzględnieniu wag).

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) przy założeniu, że rok poprzedni = 100:

  • rok 2009: 103,5;
  • rok 2010: 102,6;
  • rok 2011: 104,3.
  • rok 2012: 103,7.

cpi
Źródło: GUS.
Indeks CPI stosowany jest w wielu krajach świata.