PODZIEL SIĘ
Źródło obrazka: Fotolia.pl

Zysk na akcję EPS ang. Earnings per Share

Czym jest EPS? EPS to wskaźnik, który informuje o tym, jaka wielkość zysku netto przypada na jedną akcję.

Jak obliczyć EPS?

Podstawowa formuła jest bardzo prosta:

EPS = zysk netto (który przypada na zwykłych akcjonariuszy) / liczba akcji zwykłych.

Liczba akcji dotyczy tych akcji, które są uprzednio wyemitowane i akcjonariusze je faktycznie posiadają (z wyjątkiem akcji własnych, wykupionych przez dane przedsiębiorstwo).

Od zysku netto powinniśmy odjąć dywidendę na akcje uprzywilejowane (można oczywiście obliczać zysk przypadający wyłącznie na akcje uprzywilejowane).

Sama wielkość wskaźnika EPS (który przecież nie uwzględnia np. ceny akcji) jest niewiele wartą informacją dla inwestora. Istotna jest dynamika i kierunek zmian EPS danej spółki.

Warto również zapoznać się z MSR 33 „Zysk przypadający na jedną akcję”, który dotyczy sposobów wyliczania wskaźnika EPS.
Tutaj znajduje się tekst MRS 33.