PODZIEL SIĘ

Tutaj napisaliśmy czym jest dźwignia operacyjna. Teraz czas na zadanie.

Przedsiębiorstwo ABC w 2011 roku wypracowało przychód w wysokości 200 000 złotych. Koszty zmienne wyniosły 45 000 złotych, a koszty stałe zaledwie 20 000 złotych. Policzmy wskaźnik dźwigni operacyjnej.

Policzmy najpierw sumę kosztów, poniesionych przez przedsiębiorstwo ABC w 2011 roku.

suma kosztów = koszty zmienne + koszty stałe = 45 000 zł + 20 000 zł = 65 000 zł.

wskaźnik dźwigni operacyjnej = (przychody ze sprzedaży – koszty zmienne)/(przychody ze sprzedaży – suma kosztów) = (200 000 zł – 45 000 zł)/(200 000 zł – 65 000 zł) = 155 000 zł / 135 000 zł = 1,15.

Co to oznacza, że wskaźnik dźwigni operacyjnej=1,15?

Oznacza to, iż jeśli np. przychody ze sprzedaży zmienią się o 10%, wówczas zysk operacyjny zmieni się o 10%*1,15=11,5%.