PODZIEL SIĘ

W tym wpisie postaramy się przybliżyć czym jest dźwignia operacyjna.

Dźwignia operacyjna odpowiada na pytanie o zmianę zysku operacyjnego przedsiębiorstwa, przy zmianie przychodów ze sprzedaży.

Istnieje wiele sposobów obliczania wskaźnika dźwigni operacyjnej.

Najprościej możemy przyjąć, że:

wskaźnik dźwigni operacyjnej = (przychody ze sprzedaży – koszty zmienne)/(przychody ze sprzedaży – suma kosztów).

Ważne jest, by zwrócić uwagę, iż wraz ze wzrostem obrotów nasz wskaźnik rośnie, w razie spadku obrotów wskaźnik dźwigni operacyjnej maleje. Istotna jest także struktura kosztów. Jeśli koszty stałe stanowią dużą część kosztów ogólnych, wówczas wskaźnik dźwigni operacyjnej jest wysoki, zmniejsza się bowiem mianownik naszego równania w stosunku do sytuacji, gdy koszty stałe stanowią niewielką część sumy kosztów działalności.

A co oznacza wysoka wartość wskaźnika dźwigni operacyjnej? Przede wszystkim oznacza ona, że nawet niewielka zmiana przychodów ze sprzedaży znacząco wpływa na zysk operacyjny przedsiębiorstwa.

Tutaj znajduje się zadanie związane z wyliczaniem dźwigni operacyjnej.