PODZIEL SIĘ

EBITDA ang. Earnings before Interest Taxes Depreciation and Amortization.

Czytając wiele analiz i raportów finansowych dotyczących funkcjonowania spółek można natknąć się na termin EBITDA. Czym jest EBITDA i dlaczego tak często specjaliści posługują się tą miarą?

EBITDA to zysk (zysk netto przedsiębiorstwa), który jest powiększony o odsetki od kredytów, podatki oraz o amortyzację.

Znając EBITDA można trafnie ocenić operacyjny wynik, jaki w danym okresie np. roku osiągnął dany podmiot gospodarczy.

Bardzo przydatny w różnego rodzaju analizach jest tzw. wskaźnika EBITDA (EBITDA margin), który powstaje po podzieleniu EBITDA przez przychody netto. Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym dla danego przedsiębiorstwa lepiej.