PODZIEL SIĘ

Prognozowanie kroczące ang. rolling forecasting.

Definicja prognozowania kroczącego:

systematycznie powtarzane, realistyczne antycypowanie zdarzeń, osiągnięć oraz warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa, o stale określonym horyzoncie czasowym.

Żródło: Pawlak P., Budżetowanie kroczące i prognozowanie kroczące – różnice, podobieństwa i możliwość zintegrowanego zastosowania, [w:] Ekonomia i Zarządzanie w Teorii i Praktyce, red. P. Urbanek, Tom 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012, Łódź, s. 220-244.

Istotne jest zwrócenie uwagi na fakt, iż to co jest przedmiotem prognozowania kroczącego powinno być ważne dla funkcjonowania danej firmy (czy danego działu). Chodzi o to, by ograniczyć liczbę przygotowywanych prognoz (czynność ta jest przecież cyklicznie powtarzana) i skoncentrować się tylko na kluczowych elementach otoczenia oraz działalności przedsiębiorstwa.