PODZIEL SIĘ

Zasady Beyond Budgeting

Zarządzanie i przejrzystość

1. Wartości Przywiązuj ludzi do wspólnej sprawy, a nie do centralnego planu.
2. Zarządzanie Zarządzaj poprzez wspólne sprawy oraz zdrowy rozsądek, a nie przez szczegółowe zasady i plany.
3. Transparentność Spraw, by informacje były powszechnie dostępne, przejrzyste.

Odpowiedzialność zespołów

4. Zespoły Organizuj płynną sieć odpowiedzialnych zespołów, nie twórz zespołów wokół scentralizowanych funkcji.
5. Zaufanie Pozwól zespołom regulować ich funkcjonowanie, nie zarządzaj nimi.
6. Odpowiedzialność Oprzyj odpowiedzialność na kryteriach holistycznych oraz na wzajemnych porównaniach, a nie na relacjach hierarchicznych.

Cele i nagrody

7. Cele Zachęcaj zespoły do stawiania sobie ambitnych celów, nie zmieniaj celów w kontrakty do wypełnienia.
8. Nagrody Nagrody uzależniaj od relatywnych osiągnięć, a nie od osiągnięcia ściśle określonych celów.

Planowanie i kontrola

9. Planowanie Spraw, by planowanie było ciągłym i całościowym procesem, a nie rocznym wydarzeniem odgórnym.
10. Koordynacja Dynamicznie koordynuj interakcjami, nie używaj do tego rocznych budżetów.
11. Zasoby Spraw, by zasoby były dostępne wtedy, kiedy są potrzebne, a nie wtedy gdy są zaplanowane.
12. Kontrola Opieraj kontrolę na szybkim oraz częstym sprzężeniu zwrotnym, a nie na odchyleniach od budżetu.

 

Źródło: Pawlak P., Prognozowanie kroczące w kontekście koncepcji Beyond Budgeting, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 67 (123), SKwP, Warszawa 2012, s. 79-80, za: Lamoreaux M. G., Planning for Uncertainty, “Journal of Accountancy”, October 2011, s. 35, opracowano na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie http://bbrt.org.