PODZIEL SIĘ

EOQ – ang. Economic Order QuantityEkonomiczna wielkość zamówienia

Posłużymy się następującym wzorem:
eoq

 

 

Kz – koszt złożenia pojedynczego zamówienia;
Z – zapotrzebowanie w ciągu roku;
kjz – jednostkowy koszt utrzymania zapasu.

Kz = 900zł
Z = 1.440.000szt.
kjz = 10%*0,80zł/szt. = 0,08zł/szt.

Jak zatem wyliczyć ekonomiczną wielkość zamówienia?

eoq2

Odpowiedź: Ekonomiczna wielkość zamówienia wynosi 180.000 sztuk.