PODZIEL SIĘ

Outsourcing

Podwykonawstwo, strategia zlecania procesów pomocniczych lub podstawowych do wykonania innym, zewnętrznym jednostkom.

Źródło: Jaruga A., Kabalski P., Szychta A. (2010), Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa, s. 805.

Korzystanie z kompleksowych usług, będących kombinacją różnorodnych usług cząstkowych sprzedawanych i rozliczanych jako jednostka, jakie oferują zewnętrzni wykonawcy (oferenci). Koncepcja ta wiąże się z tzw. odchudzaniem zarządzania (lean management – „szczupłe” zarządzanie).

Penc J. (1997), Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza „Placet”, Wydanie I, Warszawa, s. 302.

Proces nabywania zasobów od zewnętrznych dostawców, zamiast ich wewnętrznego wytwarzania (tłumaczenie własne).

Atkinson A. A., Kaplan R. S., Matsumura E. M., Young S. M. (2007), Management Accounting, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, Fifth Edition, p. 644.

Outsourcing, decyzja “kup lub wytwórz” – krótkookresowa decyzja dotycząca nabycia robocizny lub komponentów stosowanych w produkcji od innego przedsiębiorstwa, zamiast świadczenia odpowiednich usługi lub produkowania komponentów we własnym zakresie (tłumaczenie własne).

Jackson S., Sawyers R. (2003), Managerial Accounting: A Focus on Decision Making, South-Western Thomson Learning, Mason, Ohio, Second Edition, s. 520.