PODZIEL SIĘ

Rachunkowość zarządcza (ang. management accounting)

zakres rachunkowości jednostki gospodarczej (proces) zapewniający pomiar i prezentację informacji finansowych i niefinansowych, ułatwiających kierownikom różnych szczebli wytyczanie i osiąganie celów organizacji.

Źródło: Jaruga A., Kabalski P., Szychta A. (2010), Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa, s. 808.

Rachunkowość zarządcza (management accounting) zajmuje się identyfikowaniem, pomiarem, przygotowaniem i prezentacją informacji zarówno finansowych jak i operacyjnych, wykorzystywanych przez kierownictwo do planowania, oceny i kontroli oraz zapewnienia systemu rozliczeń z wykorzystywania zasobów i osiągniętych wyników według ośrodków odpowiedzialności.

Źródło: Penc J. (1997), Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza „Placet”, Wydanie I, Warszawa.

Możliwe jest wyróżnienie dwóch dziedzin rachunkowości, które odzwierciedlają potrzeby wewnętrznych i zewnętrznych użytkowników informacji rachunkowości. Rachunkowość zarządcza zajmuje się dostarczaniem informacji wewnętrznej grupie użytkowników, mając na celu pomoc w podejmowaniu trafnych decyzji, podczas gdy zadaniem rachunkowości finansowej jest dostarczenie informacji grupie zewnętrznej.

Drury C. (1996), Rachunek kosztów. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 22.

Przygotowanie informacji o kosztach i innych kategoriach finansowych potrzebnych w kontroli, ocenie wykonania i w podejmowaniu decyzji przez kierownictwo jednostki gospodarczej.

Wermut J. (1995), Rachunkowość zarządcza. Rachunek kosztów i wyników w podejmowaniu decyzji, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk, s. 151.

Obszar księgowości, skupiający się na dostarczaniu informacji właścicielom oraz menedżerom, pomocnych w podejmowaniu decyzji biznesowych (tłumaczenie własne).

Whitecotton S., Libby R., Phillips F. (2011), Managerial Accounting, McGraw-Hill/Irwin, New York, s. 528.

Źródło obrazka: Fotolia.pl